AKTUALNOŚCI

 SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. ks. Jana Twardowskiego 
W JANISZEWICACH

11 listopada 2018

-100-lecie ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


"Po 123 latach niewoli nasi przodkowie wywalczyli niepodległość"... w ten sposób uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczystą akademię z okazji 100-lecia tego wydarzenia.

Choć w trakcie tego roku w szkole zorganizowano wiele działań upamiętniających odzyskanie niepodległości, to właśnie ta akademia była podsumowaniem całorocznych obchodów.

Uczniowie gimnazjum przenieśli nas do czasów Józefa Piłsudskiego, mogliśmy oglądać modę i taniec z tamtych czasów. Poznaliśmy życiorys Marszałka. W akademię wpleciono piosenki konkursowe o tematyce wojennej, niepodległościowej. Konkurs wygrali najmłodsi uczestnicy - dziewczęta z klasy IV (H.Dawidziak i H.Urban).

W uroczystości gościnnie wzięli udział: Wójt Gminy Zduńska Wola - pan Henryk Staniucha, proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie - Janusz Gozdalik, ks. Mieczysław Malinowski.

Część oficjalną zakończyło odśpiewanie MAZURKA DĄBROWSKIEGO przez wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

Tego dnia przebrani uczniowie brali także udział w konkursie na NAJLEPIEJ WYSTYLIZOWANĄ KLASĘ. Konkurs cieszył się ogromnym odzewem. A zdjęcia klas można obejrzeć poniżej.

Na koniec głos zabrała pani Agnieszka Pluta, która podsumowała zbiórkę makulatury. Najwyższy wynik osiągnęła klasa 4a i to uczniowie tej klasy otrzymali główną nagrodę. Fundusze pozyskane z makulatury zostały przekazane na ręce ks. Mieczysława Malinowskiego.

Tego dnia zaproszeni goście dokonali uroczystego wkopania symbolicznego drzewa w ramach akcji 100 drzew na 100-lecie.


 Film z YouTube


Film z YouTubePodsumowanie akcji ZBIÓRKI MAKULATURY


  

galeria klas:
DZIEŃ PAPIESKI

Październik to miesiąc, w którym zwyczajowo w szkole obchodzimy DZIEŃ PAPIESKI (na pamiątkę objęcia papiestwa przez kardynała Karola Wojtyłę). Uroczystość przygotowały panie katechetki Agnieszka Pluta oraz Renata Pluskota. Tego dnia ogłoszono także obchody Dnia Wszystkich Świętych ...  i tak korytarze wypełniły się uczniami w przebraniach ulubionych Świętych.


 AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

Po raz kolejny nasza szkoła była gospodarzem organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli powiatowego konkursu AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA. Turniej dla drugoklasistów przeprowadzany jest dwuetapowo: w części teoretycznej oraz sprawnościowej. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie zaprezentowali "krótką lekcję bezpieczeństwa".

Choć tym razem naszym uczniom nie udało się na zdobyć premiowanego miejsca, to i tak dobrze się bawili.


  


DENTOBUS

Włączając się do wojewódzkiej akcji profilaktyki jamy ustnej dzieci, chętni uczniowie naszej szkoły zostali poddani profesjonalnemu badaniu przez lekarzy stomatologów. Przegląd zębów dzieci odbył się w przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia DENTOBUSIE. Dentobus to mobilny gabinet dentystyczny udzielający bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dzieci w ramach umowy z NFZ. Każde dziecko otrzymało od stomatologa informację dla rodziców z konkretnym planem leczenia. Za ich zgodą będzie ono wykonywane podczas kolejnej wizyty dentobusu w szkole.
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I


Czołem uczniowie pierwszych klas !

Starszy kolega wita Was!

Czego Wam życzyć na początek?

Życzę kolegów, zabaw, piątek!


26 października to bardzo ważny dzień dla pierwszoklasistów z naszej szkoły. W tym dniu właśnie 34 dzieci zostało włączonych w poczet uczniów szkoły. Dzieci rozpoczęły swój występ od poloneza, czym zachwyciły swoich rodziców oraz zaproszonych gości, w tym panią Ewę Padzik - Sekretarza Gminy Zduńska Wola. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

 
 


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W poniedziałek, 15 października br. w naszej szkole odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecny był Pan Dyrektor Paweł Nyklewicz, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Pan Dyrektor w kilku słowach podsumował pracę nauczycieli, ich zaangażowanie, podziękował za trud i poświecenie. Wszystkim życzył cierpliwości i niegasnącego zapału oraz realizacji planów.

Zaproszeni goście mięli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej „FANABERIA”, która pod okiem Pani Agnieszki Pośpiech przygotowała scenki z życia szkoły; „do odpowiedzi” został także wywołany Pan Dyrektor :), a pióra czarnego boa fruwały w tańcu Pani Anety Sitek-Rutkowskiej ;).

Dodatkowo uroczystość uświetnił działający na terenie powiatu zespół pieśni i tańca „ZDUŃSKOWOLANIE”, który skupia także uczniów naszych szkół.

Nie zabrakło także okazji, by w krótkiej prezentacji wspomnieć postać naszego patrona – ks. Jana Twardowskiego.

Przy okazji uroczystości pożegnaliśmy Panią Stefanię Stanisławską (nauczycielkę języka polskiego), która po półtoramiesięcznej pracy w naszej szkole opuszcza jej progi. Jako pamiątkę Pani Stefania ofiarowała szkole książkę z własnoręczną dedykacją ks. Twardowskiego.

    W dalszej części szkole z udziałem Wójta Gminy Pana Henryka Staniuchy, odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy i pracownicy gminnych placówek oświatowych. Specjalnymi podziękowaniami uhonorowano 22 pracowników oświaty. W naszej szkole takie specjalne podziękowanie otrzymała Pani mgr Elżbieta Fulko (nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, wychowawczyni kl. II) oraz Pani mgr Justyna Smolnik (nauczyciel języka angielskiego, wychowawczyni klasy 4c). Gratulujemy !

 


OGÓLNOPOLSKA AKCJA GŁOŚNEGO CZYTANIA


Jak ważne w życiu człowieka jest czytanie, nie trzeba nikogo przekonywać. Chcąc zwrócić uwagę najmłodszych na wartość czytelnictwa nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania. Akcja miała miejsce 28 września br.

Celem przedsięwzięcia było kształtowanie wśród dzieci postawy czytelniczej poprzez promowanie głośnego czytania.

Szczególnie zaangażowani w akcje byli uczniowie klas młodszych. Główna część szkolnej akcji poprzedzona była krótką lekcją biblioteczną, podczas której "pierwszaki" poznawali zasady korzystania ze szkolnej biblioteki.

Następnie uczniowie w swoich klasach brali udział w zajęciach czytelniczych. To im czytali zaproszeni goście tacy jak rodzice, nauczyciele, a nawet Pan Dyrektor Paweł Nyklewicz, czy Pani Wicedyrektor Renata Bryl, zachęcając ich do lektury ulubionych książek. Dzieci były bardzo zainteresowane wybranymi fragmentami czytanych książek, a przy okazji bliżej poznali Dyrekcję Szkoły.

Akcja jest jednym z elementów przedsięwzięcia "GANG SŁODZIAKÓW", mającego na celu promocje czytelnictwa wśród uczniów klas. I-III.
WITAMY PO WAKACJACH !!!
W zakładce RODO znajduje się procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP w Janiszewicach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: sp@szkolajaniszewice.pl

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Sebastian Łabowski,

adres e- mail:  inspektor@bezpieczne-dane.eu

3.      Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

5.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają         z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7.    Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8.      Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10.     Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie     z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.ZAJĘCIA Z ROBOTYKI
poniżej króciutki film przedstawiający pracę naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z robotyki. Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Film z YouTubeRADA RODZICÓW - informacja

DANE DO WPŁATY SKŁADKI:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANISZEWICACH
JANISZEWICE 17, 98-220 ZDUŃSKA WOLA

Ludowy bank Spółdzielczy : 16 9279 0007 0022 1333 2000 0010
(w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Na spotkaniu w dniu 14 września Trójki Klasowe ustaliły :
opłata w bieżącym roku szkolnym wynosi 50,00 zł (mile widziane większe wsparcie) Dziękujemy RR.
    


KONTAKT:
telefon, fax: 
(0-43) 823-57-75
e-mail: sp@szkolajaniszewice.pl

ADRES:
Janiszewice 17
98-220 Zduńska Wola
woj. łódzkie


organ prowadzący:
* WÓJT GMINY
ZDUŃSKA WOLA

  https://portal.librus.pl/rodzinaSZKOŁA JEST MONITOROWANA