AKTUALNOŚCI

 SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. ks. Jana Twardowskiego 
W JANISZEWICACH


WYWIADÓWKA

w dniu 19 września 2018r.

od godz. 17.00ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018r.

  • MSZA ŚW. W KOŚCIELE – GODZ. 9.00

  • PO MSZY OK. GODZ. 10.00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE W SZKOLEDowóz uczniów autobusem szkolnym:


PIERWSZY AUTOBUS

przystanek

godzina

ul. Henrykowska                

8.15

Henryków, kościół                             

8.17

Biały Ług                                             

8.19

Krobanów                                           

8.23

Michałów, sklep                 

8.25

Ostrówek                                              

8.28

Skorpion                                             

8.31

Michałów, skrzyżowanie  

8.38

Gajewniki, tory                   

8.40

Gajewniki AVES                

8.43

Wymysłów                                          

8.48

Kościół w Ochraniewie

8.50

DRUGI AUTOBUS

przystanek

godzina

Dionizów

8.30

Kłady

8.32

Suchoczasy sklep.

8.35

Mostki

8.40

Karolew

8.45

Wólka Wojsławska (przez Karolew) pos.79

8.50

Wólka Wojsławska

8.52

Kościół w Ochraniewie

8.58

Odwóz jednym autobusem:  godz.11.30

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018-2019

(zakładka "podręczniki")


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP w Janiszewicach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: sp@szkolajaniszewice.pl

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Sebastian Łabowski,

adres e- mail:  inspektor@bezpieczne-dane.eu

3.      Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

5.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają         z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7.    Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8.      Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10.     Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie     z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.ZAJĘCIA Z ROBOTYKI
poniżej króciutki film przedstawiający pracę naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z robotyki. Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Film z YouTubeRADA RODZICÓW - informacja

DANE DO WPŁATY SKŁADKI:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANISZEWICACH
JANISZEWICE 17, 98-220 ZDUŃSKA WOLA

Ludowy bank Spółdzielczy : 16 9279 0007 0022 1333 2000 0010
(w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

Na spotkaniu w dniu 14 września Trójki Klasowe ustaliły :
opłata w bieżącym roku szkolnym wynosi 50,00 zł (mile widziane większe wsparcie) Dziękujemy RR.
    


KONTAKT:
telefon, fax: 
(0-43) 823-57-75
e-mail: sp@szkolajaniszewice.pl

ADRES:
Janiszewice 17
98-220 Zduńska Wola
woj. łódzkie

UWAGI i KOMENTARZE:
uwagi.szkolajaniszewice@ poczta.fm

organ prowadzący:
* WÓJT GMINY
ZDUŃSKA WOLA

Dziennik elektroniczny
  https://portal.librus.pl/rodzina