EKOPRACOWNIA‎ > ‎

1. Otwarcie EKOPRACOWNI


13 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej.Oficjalnego otwarcia dokonali:
    - Wójt Gminy Zduńska Wola – pan Henryk Staniucha
    - Sekretarz Gminy Zduńska Wola – pani Ewa Padzik
    - przedstawiciel Rady Rodziców – pan Paweł Mataśka
    - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Natalia Kobiela
    - Dyrektor Szkoły – pan Paweł Nyklewicz.

        Remont oraz wyposażenie pracowni były możliwe dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w związku z realizacją zadania pod nazwą Jesteśmy Eko! Koordynatorem programu jest pani Bożena Witkowska.
        W ramach programu uzyskano dofinansowanie w kwocie 38.200 zł, przy udziale własnym w kwocie 2.106 zł, który umożliwił utworzenie pracowni. Dzięki dofinansowaniu zakupiono 136 różnorodnych pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych (między innymi: tablicy interaktywnej z rzutnikiem, laptopem, kompletem głośników, wizualizerem, 11 mikroskopów, preparatów zoologicznych i botanicznych, przyrządów do badania powietrza i gleby, walizkowego zestawu do przyrody, zestawu do energii odnawialnej i innych).
        Podczas otwarcia pani Bożena Witkowska przedstawiła informacje dotyczące realizacji zadania: "JESTEŚMY EKO! - utworzenie pracowni przyrodniczej w Gminnym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach".
Następnie odbyła się lekcja pokazowa w wykonaniu uczniów klasy III b gimnazjum z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach biologii i geografii.

  

    

  
Comments