EKOPRACOWNIA‎ > ‎8. KONKURSY‎ > ‎

BEZPIECZNI ... ŚWIADOMI ... ZDROWI ...

W lutym 2016r. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, zaprosiło uczniów klas III gimnazjum do wzięcia udziału w Międzypowiatowym Konkursie  „Bezpieczni, Świadomi, Zdrowi”, który powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli, Komendami Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Konkurs objęty został patronatami honorowymi Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

Celem Konkursu była popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu prywatnym.

Zakres Konkursu obejmowało treści wynikające z podstawy programowej III etapu edukacji, w tym Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Bezpieczeństwo zdrowotne.

Konkurs składał się z dwóch etapów:1. Etap kwalifikacyjny, który odbył się 03.03.2016r. na terenie szkoły ZGiSP Janiszewice i uczestniczyło w nim 20 uczniów z kl. III a, III b.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 4 uczniów ( po dwoje z kl. III a, III b) z największa liczbą punktów (24 pkt., 23 pkt.).

2. Etap finałowy odbył się 27.04.2016r. w ZSRCKU w Wojsławicach. Uczniowie nasi otrzymali Dyplom Finalisty Konkursu.

Koordynatorem i opiekunem uczniów w Konkursie na terenie szkoły była pani Marzena Budzyńska-Górecka.

       

Comments