okolice Janiszewic


    W dniu 10 czerwca 2016 r. uczniowie klasy IIIb Gimnazjum wraz z opiekunem panią Katarzyną Gralą byli na warsztatach w terenie – okolice Janiszewic. Mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych z biologii.
    Podczas zajęć w terenie uczniowie wykonywali zadania z wykorzystaniem pomocy naukowych. Rozpoznawali 
różnorodne gatunki roślin zielnych, drzew liściastych i iglastych za pomocą (na podstawie) klucza do oznaczania roślin. Wykorzystując lornetki mogli obserwować i oglądać zwierzęta, przede wszystkim (ptaki).
Również na podstawie karty pracy uczniowie musieli rozpoznać wskazany gatunek drzewa oraz podać jego lata.
    Za pomocach zestawu do badania gleby pasków wskaźnikowych sprawdzali ph gleby. Badali czystość powietrza w okolicy posługując się zestawem do badania powietrza.
    Podczas zajęć terenowych uczniowie nie tylko mieli możliwość współpracować w grupie, ale wzbogacić swoje wiadomości z zakresu biologii. Ponadto niektóre wiadomości będą mieli możliwość wykorzystać w życiu codziennym.

  

   

  


Comments