PARK KRAJOBRAZOWY MIĘDZYRZECZA WARTY I WIDAWKI

  


    czerwca 2016 roku 35 uczniów klas I gimnazjum brało udział w zajęciach warsztatowych na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W ramach wyjazdu edukacyjnego trwającego 4 godziny (przejazd autobusem szkolnym) uczestnicy rejestrowali faunę i florę PKMWiW, dokonywali pomiarów pomników przyrody w parku podworskim w Strońsku, czystości gleby i wody, obliczali wiek pomników przyrody – taśmy miernicze, tabele wieku drzew, wędrowali fragmentem pradoliny rzeki Warty, podziwiając i słuchając krótkiego wykładu na temat działalności lodowców i lądolodów. Mieli możliwość rozpoznawania form polodowcowych, jak również działalności rzeki (meandry, nurt rzeki, starorzecze, terasy zalewowe, łachy, nanosy rzeczne). Przy pomocy przewodników po roślinach rozpoznawali roślinność, określali ich właściwości lecznicze. Wykorzystywali lupy, lornetki. W ramach zajęć określali kierunki w terenie (kompasy, gnomony), kierunek i prędkość wiatru - anenometry.

    W trakcie wyjazdu mogli na własne oczy zobaczyć teren, na którym rozgrywały się walki wrześniowe 1939 rok – bunkry, teren bitwy, przeprawy przez rzekę. Widzieli także mogiły poległych żołnierzy oraz perełkę architektoniczną jaką jest kościół w Strońsku.

    Zajęcia prowadziły – Agata Cieślak – nauczyciel geografii, przyrody, Katarzyna Grala – nauczyciel biologii, przyrody.

ZAJĘCIA GEOGRAFICZNE:

  


     

  

  

ZAJĘCIA BIOLOGICZNE:

   

  

   

   

   

  Comments