GALERIA

     wejście do Szkoły Podstawowej                    wejście do Gimnazjum
 


         pracownia językowa                sala informatyczna w Gimnazjum
        
         pracownia informatyczna               
          w Szkole Podstawowej                  świetlica w Gimnazjum 
          
 
 

Ekopracownia w Gimnazjum

                           
klasopracownia matematyczna        gabinet wczesnego wspierania ucznia 
               w Gimnazjum
       

       Biblioteka Szkolna (czytelnia)         Centrum Multimedialne w bibliotece

         

         sala gimnastyczna                       zajęcia wychowania przedszkolnego

    

     korytarz w Gimnazjum

   

                                    korytarz w Szkole Podstawowej

           

 
                 plac  zabaw                                            patio

    

          gabinet przedlekarski                    świetlica w Szkole Podstawowej

  
  

Comments