GALERIA

     wejście do Szkoły Podstawowej                    wejście od strony dziedzińca
 


         pracownia językowa                       sala informatyczna
        
                        
                          świetlica 
          
 
 

                                               Ekopracownia

                           

klasopracownia matematyczna        gabinet wczesnego wspierania ucznia 
       

       Biblioteka Szkolna (czytelnia)         Centrum Multimedialne w bibliotece

         

         sala gimnastyczna                    
   

    
  

                                    korytarz

           

 
                    patio

    

          gabinet przedlekarski                    świetlica

  
  

Comments