AKTUALNOŚCI‎ > ‎

2013/2014WITAMY W GIMNAZJUM

Pod takim hasłem przebiegał w tym roku DZIEŃ OTWARTY w naszym gimnazjum. Gościliśmy uczniów klas szóstych ze szkół z Krobanowa, Wojsławic i SP 7, w zaproponowanych zajęciach uczestniczyli także uczniowie z naszej podstawówki. Zaplanowaliśmy na ten dzień konkurs o liczbie PI, prezentacje projektu gimnazjalnego oraz zajęcia otwarte przygotowane przez nauczycieli. drużyna z Krobanowa
drużyna z Janiszewic - klasa  VI b (2 drużyny)
drużyna z Wojsławic 
 drużyna z Janiszewic - klasa VI a

 zadanie dodatkowe - należało wymienić jak najwięcej cyfr po przecinku w liczbie PI.
 
PROJEKT EDUKACYJNY "Polskie Festiwale Muzyczne"

By pokazać uczniom klas VI, że nauka w naszej szkole odbywa się także przez zabawę postanowiliśmy zaprezentować im przykład realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego.


Projekt przygotowały uczennice z klasy III b (I.Adamczyk, K.Jabłońska, A.Karsznia, A.Matczak, S.Wilczyńska) przy pomocy chłopców z klas III-ch (M.Grądzki, P.Komarewski, B.Skiba, K.Włodarczyk, K.Walocha)


  


Cały ciężar organizacji wziął na siebie Samorząd Szkolny, który pracuje pod opieką p.Witolda Furmańczyka i p.Macieja Janiaka. To uczniowie dbali, by każda przybyła grupa czuła się swobodnie i poznała szkołę z każdej strony. Uczniowie z Janiszewic czuli się gospodarzami, oprowadzali, rozmawiali, odpowiadali na pytania. 


 

Nauczyciele przygotowali zajęcia warsztatowe. Były to: zajęcia fizyczno-chemiczne (p.Mariola Baluch i p.Tomasz Bator), zajęcia z przedsiębiorczości (p.Agnieszka Cichowicz), językowe (p. Walentyna Czyż, p.Maciej Janiak, Paulina Susmenda). 


 
 
  
 
 

Do realizacji zajęć wykorzystano nowoczesny sprzęt dostępny w szkole: laptopy, tablice multimedialne,  piloty do zajęć testowych i inne. Gości zachęcano do brania czynnego udziału we wszystkich przygotowanych atrakcjach. NA WŁASNE KONTO !!! :)

Wraz z początkiem ferii zimowych rozpoczął się w naszej szkole pilotażowy program edukacji ekonomicznej pt. „Na własne konto”. Program skierowany do uczniów gimnazjum z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, poszerzanie wiedzy ekonomicznej oraz umiejętność planowania własnej ścieżki zawodowej wśród młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich. 

W ramach programu w czasie tegorocznych ferii zimowych dla grupy 23 uczniów odbywały się warsztaty, które prowadziła p. AGNIESZKA CICHOWICZ. Podczas spotkań w formie gier i zabaw edukacyjnych gimnazjaliści poszerzali wiedzę w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. 


Celem programu „Na własne konto" jest:

* poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
* kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
* przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
* zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy    młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. 


Program będzie realizowany do końca kwietnia. W naszych planach jest jeszcze:
* przygotowanie gazetki o charakterze ekonomicznym;
* wzięcie udziału w zajęciach dziennikarskich, w ramach których będziemy pracować na profesjonalnym programie komputerowym, będziemy pisać artykuły do zaplanowanego numeru gazetki, zajmiemy się jego promocją, stworzymy BIZNESPLAN.
Poznamy elementy MARKETINGU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BANKOWOŚCI.

W realizacji programu pomaga nam i doradza p.Agata Kobyłka - współprowadząca z ramienia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.


Program „Na własne konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.


ZABAWA KARNAWAŁOWA
Zdjęcie    

 

 
JASEŁKA

 


 


MIKOŁAJKOWE CUDA 


Dzieci ze szkół podstawowych Gminy Zduńska Wola zapełniły w środę 11 grudnia 2013 r. salę gimnastyczną szkoły w Janiszewicach. Odbyła się tu impreza „MIKOŁAJKOWE CUDA” zorganizowana przy współudziale STOWARZYSZENIA ROZWOJU KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY w Zduńskiej Woli. 
         Organizatorzy przygotowali dla dzieci występ iluzjonisty Mikołaja Kaczmarka, połączony z zabawami z udziałem widowni. Na sali bawiło się około 600 osób! Nie obyło się bez pląsów, piosenek i czarów z udziałem dzieci. 

         W gminnych MIKOŁAJKACH uczestniczył Wójt Gminy -  Pan Henryk Staniucha, Sekretarz Gminy – Pani Ewa Padzik oraz Prezes SRKDiM Pani Maria Donat – pomysłodawca całego przedsięwzięcia. W szkole gościliśmy także wszystkich dyrektorów szkół gminnych.

         Patronat nad tą imprezą objęli: Urząd Gminy Zduńska Wola, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli oraz Urząd Gminy Zapolice.

         Na koniec nie mogło oczywiście obyć się bez odwiedzin św.Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkościami. Tak oto w miły sposób wkroczyliśmy w czas oczekiwania na Boże Narodzenie.


Nasi uczniowie wyróżnieni 
przez KURATORA OŚWIATY

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi odbyło się podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu „Na dziko, czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów”. 

Patronat nad konkursem objął Łódzki Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Do konkursu zgłosiło się 26 szkół gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Gminne Gimnazjum w Janiszewicach znalazło się wśród czterech nagrodzonych szkół. 
Nagrody w postaci urządzeń wielofunkcyjnych, radioodtwarzacza oraz pozycji książkowych odebrały autorki nagrodzonej pracy: Izabela Adamczyk, Klaudia Jabłońska, Natalia Kluska, Paulina Kluska i Marta Żarnowska. Praca nosiła tytuł: „Pokaż nielegalnym odpadom recykling”. 
Przygotowania do konkursu koordynowali nauczyciele, pani Bożena Witkowska, pani Katarzyna Grala i pan Maciej Janiak. Wyróżnionym uczennicom nagrody wręczyli: Kurator Oświaty w Łodzi pan Jan Kamiński oraz Dyrektor WFOŚiGW w Łodzi, pan Kazimierz Perek. Podziękowania i gratulacje otrzymali także dyrektor szkoły Paweł Nyklewicz i nauczyciele koordynujący.

8 Finał 
Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
Wielkie emocje sportowe, rywalizacja w duchu fair play i głośny doping z trybun - tak w skrócie można podsumować kolejny finał Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa, który odbył się 15 listopada w hali MOSiR w Łodzi. 
Uczniowie naszej szkoły podczas eliminacji powiatowych zajęli I miejsce co zakwalifikowało ich do udziału w WIELKIM FINALE ! Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 2 - Natalia Woszczak i Przemysław Małek. Do zawodów przygotowywał ich wychowawca - pan Tomasz Kozłowski.
Młodzi zawodnicy mieli do pokonania tor przeszkód, a następnie przystąpili do sprawdzianu wiedzy o bezpieczeństwie, także tym w ruchu drogowym. Startowały dwuosobowe zespoły: uczeń i uczennica z klas 1-3 szkół z całego województwa.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Corocznie obchodzimy w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości - święto obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W naszej szkole ten dzień obchodzono bardzo uroczyście. Uczniowie i nauczyciele w strojach galowych z przypiętymi kotylionami na piersiach w wielkim skupieniu czekali na przedstawienie przygotowane przez p.Agnieszkę Cichowicz z uczniami niemalże wszystkich klas. Wśród nauczycieli, którzy zaangażowali się w pomoc byli: p. Iwona Kołodziejczyk (scenografia), p.Witold Furmańczyk (oprawa muzyczna), p.Elżbieta Fulko (opiekun kl. IIIb sp). W tle rzucane były przezrocza prezentujące zdjęcia z ubiegłorocznych szkolnych obchodów tego święta.  
Uczniowie w scenerii charakterystycznej dla tamtego okresu przedstawili jak wyglądała nasza droga do wolności, a także w dosłownie "telewizyjnym skrócie" pokazali jak żyło się ludziom w 20-leciu międzywojennym. 
Uczniowie całej szkoły wspólnie zaśpiewali dwie pieśni patriotyczne. Była to dla wszystkich kolejna wspaniała lekcja patriotyzmu.
Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć panie wizytatorki z Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - p. Urszulę Bartolik i Elwirę Królewicz.


    


PASOWANIE NA PIERWSZAKA

Nadszedł czas by do grona społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach przyjąć 42 uczniów z klas pierwszych. 6 listopada 2013r. to był dla nich bardzo uroczysty dzień. Odświętnie ubrani w towarzystwie swoich wychowawczyń, pani Iwony Kołodziejczyk i Elżbiety Urbaniak-Kacały, wesoło weszli na salę gimnastyczną, gdzie czekali już na nich starsi uczniowie, nieco stremowani rodzice oraz dyrektor szkoły wraz z innymi nauczycielami. 

Ważnym momentem dla każdego pierwszoklasisty było ślubowanie na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia przez dyrektora, Pana Pawła Nyklewicza. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek od Samorządu Uczniowskiego. 

Drugą część uroczystego dnia dzieci spędziły w klasach, gdzie rodzice przygotowali dla nich słodki poczęstunek.

 
JESTEŚMY DZIEĆMI EUROPY :)

Dzień języków obcych, zorganizowany w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, dał wszystkim uczniom wspaniałą okazję do wykazania się swoimi lingwistycznymi umiejętnościami. Nauczyciele przygotowujący szkolną imprezę podkreślają, że „Europejski Dzień Języków Obcych to święto europejskiej różnorodności językowej oraz okazja do podkreślenia  korzyści płynących z nauki języków, a przecież zdolność posługiwania się różnymi językami otwiera szerokie możliwości”. 

    W szkole w Janiszewicach uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego i rosyjskiego już od najmłodszych lat, dlatego też podczas tego dnia mogli zaprezentować swoje umiejętności śpiewając piosenki i recytując fragmenty rosyjskich baśni. Wszyscy zostali również zabrani na wirtualną wycieczkę po Londynie. Dodatkową niespodzianką była piosenka w języku francuskim „Sur le pont d'Avignon” zaśpiewana przez uczennicę klasy V – Michalinę Bartczak. 
 
Obchody „święta języków” to kolejna świetna okazja, aby uaktywnić uczniów, którzy zawsze chętnie i z wielkim zaangażowaniem biorą udział w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

NASI ZNOWU NAJLEPSI !!!
Po raz kolejny mogliśmy pogratulować wysokich osiągnięć sportowych naszym uczniom. Tym razem duża grupa uczniów zarówno że szkoły podstawowej jak i gimnazjum zajęła wysokie miejsca podczas zawodów lekkoatletycznych i w turnieju strzeleckim.

 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej. To dzień, kiedy składamy życzenia wytrwałości i cierpliwości do dalszej, nie zawsze łatwej pracy. Oprawę artystyczną imprezy przygotowała klasa VI B pod kierownictwem pani A.Stobieckiej, scenografię przygotowała p.Iwona Kołodziejczyk, a za oprawę medialna odpowiedzialni byli p.Renata Walocha i W.Furmańczyk. Było wiele niespodzianek ! Uczniowie w scence przypomnieli krótko historie powstania święta, uczniowie mogli zaprezentować się z tej lepszej strony, pokazać swoje pasje, których nie ujawniają na co dzień w szkole. Tak więc myła skrzypaczka - ewa Witkowska, siatkarki z gimnazjum, które zaprezentowały elementy rozgrzewki, karatecy z klasy IVb i piłkarze z IVa.


 

 
DZIEŃ PAPIESKI

 Z okazji Tygodnia Papieskiego w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony nieżyjącemu już Papieżowi Janowi Pawłowi II. Sylwetkę tej wspaniałej osobowości przybliżyły uczennice z koła teatralno-religijnego, które przygotowały montaż słowno-muzyczny pod opieka p.Renaty Pluskoty. W trakcie apelu uczeń Mateusz Grądzki zaintonował "BARKĘ", ulubiona pieśń papieża, czym zachęcił do śpiewu wszystkich uczniów i nauczycieli. 

  

 
SPRZĄTAMY ŚWIAT 

Już od wielu lat uczniowie i nauczyciele nasze szkoły angażują się w ogólnopolską akcję ekologiczną SPRZĄTANIE 
ŚWIATA. Tym samym chcemy uwrażliwić wszystkich mieszkańców naszych wsi jak ważną sprawą jest mieszkać w ekologicznym i czystym środowisku.


                                Julian Tuwim na ulicach Zduńskiej Woli :)
Do jedynego w swoim rodzaju happeningu doszło w miniony piątek (13 września) na ulicach Zduńskiej Woli. W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima kilka szkół (w tym Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Janiszewic) włączyła się w organizację imprezy edukacyjno-ekologicznej.

            Uczniowie z wszystkich szkół zajęli swoje miejsca i wyruszyli tuwimowską lokomotywą ulicami miasta, by po drodze wy słuchać recytacji wierszy w wykonaniu przedstawicieli starostwa, miasta i gminy. Pociąg zatrzymywał się w kilku miejscach, gdzie odczytywane były wiersze Juliana Tuwima. Podczas jednego z przystanków uczestnicy mogli wysłuchać wiersza w wykonaniu Wójta Gminy Henryka Staniuchy.

            Zwieńczeniem korowodu był piknik ekologiczny na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli, podczas którego miały miejsce występy uczniów.   Ważnym elementem uroczystości było jej zakończenie o godz. 13.00 – godzinie urodzin Juliana Tuwima.  

Comments