AKTUALNOŚCI‎ > ‎

2015/2016

 
        XI EDYCJA POTYCZEK SZARADZIARSKICH              

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR11   

W ZDUŃSKIEJ WOLI 

17 maja 2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu XI już edycji Potyczek Szaradziarskich organizowanych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli. W tym konkursie uczestniczyły uczennice klasy IIIa Lena Górecka , Wiktoria Olejnik i uczeń klasy IIIb Wiktor Templin. Lena Górecka zajęła znakomite II miejsce, a Wiktoria Olejnik uzyskała wyróżnienie.

  
    DZIEŃ ZIEMI 

       29 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbył się apel z okazji DNIA ZIEMI. W wydarzeniu udział brali wszyscy uczniowie. Tym razem organizacji podjęła się klasa VIb Szkoły Podstawowej pod czujnym okiem Pani Katarzyny Grali, Pani Mirosławy Barton i Pani Elżbiety Janiak. 
       Inscenizacja miała na celu przypomnienie i pokazanie jak ważna jest ochrona naszej Ziemi. Uroczystość bardzo spodobała się wszystkim zgromadzonym, co okazali gorącymi brawami.  NASI UCZNIOWIE AKTYWNI W KONKURSACH ...

V POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

12.03.2016 roku czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w V Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas trzecich, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zduńskiej Woli. Zadaniem każdego ucznia było napisanie dyktanda i rozwiązanie testu. 

W konkursie wzięło udział czworo uczniów klas trzecich z naszej szkoły. Byli to: Daria Tutek i Wiktoria Olejnik z klasy III a oraz Zuzanna Śmiglewska i Wiktor Templin z klasy III b. Uczniowie przygotowywali się pod okiem swoich wychowawczyń: pani Iwony Kołodziejczyk i pani Elżbiety Urbaniak-Kacały.

Dla ucznia Wiktora Templina uczestnictwo w tym konkursie zakończyło się sukcesem – zdobył II miejsce. Gratulujemy!"MISTRZ ORTOGRAFII" ...
                ... "MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII"

„Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną”     

Ambrose Bierce       


            W Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach już po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny skierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Zduńska Wola: XIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Mały Mistrz Ortografii i II edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Mistrz Ortografii.                                                      

           Honorowy patronat nad tym konkursem objął Wójt Gminy Zduńska Wola, pan Henryk Staniucha. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele poloniści ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. 

           W konkursie wzięło udział 27 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Zduńska Wola, którzy zmagali się z zestawem konkursowym składającym się z dwóch części: tekstu dyktanda i testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji. 

            22 kwietnia 2016 roku, podczas uroczystości podsumowującej wyniki konkursu, to właśnie Wójt Gminy Zduńska Wola pan Henryk Staniucha wręczył wszystkim uczestnikom i laureatom nagrody oraz dyplomy potwierdzające udział w ortograficznych zmaganiach.                

Zwycięzcami konkursu zostali:                                                                                                   


    MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII (I etap edukacyjny):       

                 I miejsce - Wiktoria Kryzińska SP Izabelów

               II miejsce - Wiktor Templin  SP Janiszewice

              III miejsce - Agata Krawiec SP Czechy

   

    MISTRZ ORTOGRAFII (II etap edukacyjny):

     I miejsce - Milena Cieślak SP Janiszewice

  II miejsce - Gabriela Cieślak SP Czechy

  II miejsce - Oliwia Ochęcka SPCzechy

 III miejsce - Aleksandra Placek  SP Janiszewice

   


      

           Laureatom pogratulowano sukcesu. Wszystkim uczestnikom podziękowano za udział w konkursie, zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w zmaganiach z ortografią w następnym roku szkolnym.

GMINNY KONKURS CZYTELNICZY - CZECHY 2016

         Już tradycyjnie wiosną w Zespole Szkół w Czechach odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy. Tym razem 26.04.2016 roku przebiegał on pod hasłem „W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy”. Wzięły w nim udział dwuosobowe zespoły uczniów klas trzecich szkół podstawowych Gminy Zduńska Wola. Nasza szkołę reprezentowały Amelka Pietrzak i Marysia Płatek. Dziewczynki zajęły III miejsce. Gratulujemy!

 


Dzień Otwarty

Dnia 11 marca 2016 w Gminnym Gimnazjum w Janiszewicach odbył się Dzień Otwarty Szkoły, na który  - wraz z rodzicami - zaproszeni zostali uczniowie klas szóstych  z zaprzyjaźnionych placówek w Krobanowie i Wojsławicach. Popołudniowe spotkanie z nauczycielami, uczniami i rodzicami to interesująca forma zaprezentowania prowadzonej działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz bazy dydaktycznej placówki. Szkoła w Janiszewicach może pochwalić się doskonałym wyposażeniem: w każdej pracowni posiada tablice multimedialne, nowoczesne pomoce naukowe do prowadzenia lekcji metodami aktywizującymi,  pracownie tematyczne (laboratorium językowe, pracownię ekologiczną, informatyczną, itd…) oraz ogólnodostępne wi- fi na terenie całej szkoły. Do jej niezaprzeczalnych atutów należą przede wszystkim bardzo wysokie wyniki na  egzaminach zewnętrznych oraz poczucie więzi i bezpieczeństwa wynikające z  indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

Zaangażowani w organizację dnia otwartego w szkole nauczyciele, a zwłaszcza uczniowie, przybliżyli swoim gościom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz mieli do zaproponowania wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne,  rozgrywki sportowe, uczestniczenie w pokazach doświadczeń posługiwania się grami logicznym i na lekcjach.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor szkoły p. Paweł Nyklewicz, który serdecznie przywitał przybyłych i opowiedział im o prowadzonej przez siebie placówce. Jego wystąpienie wzbogaciła prezentacja multimedialna.

Następnie szóstoklasiści i gimnazjaliści zaprezentowali im swoje umiejętności artystyczne, wśród których były występy kilku grup tanecznych oraz pokazy choreograficzno - wokalne przygotowane przez samorząd uczniowski. Przedstawiciel wyłonionego spośród publiczności jury przyznał, że wszyscy występujący prezentowali wysoki poziom.

Istotnym elementem poznawania szkoły było zwiedzanie placówki. W trakcie wędrówki po niej goście obejrzeli pracownie, świetlicę, bibliotekę z internetowym centrum multimedialnym, salę gimnastyczną, studio nagrań. W oprowadzaniu towarzyszyli im nauczyciele i uczniowie, którzy opowiadali, co ciekawego dzieje się w szkole, jak można spędzić czas po lekcjach,  jakie działają koła zainteresowań, drużyny sportowe, czym zajmuje się samorząd oraz odpowiadali na pytania  zainteresowanych.

Oprócz niezapomnianych wrażeń, jakich dostarczyli tanecznie 
i muzycznie utalentowani uczniowie, dużo emocji zapewniły wszystkim rozgrywki w indywidualnych rzutach do kosza.

    Pobyt gości z Krobanowa i Wojsławic dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń i –być może – stał się początkiem niejednej przyjaźni.
POLICYJNE MIKOŁAJKI
4 grudnia naszą szkołę wspólnie z Mikołajem odwiedzili policjanci ze Zduńskiej Woli . 
Głównym celem wizyty było nie tylko rozdawanie prezentów, lecz również uświadomienie najmłodszym uczniom jak bardzo ważne jest, aby byli widoczni na drodze.
Mikołaj rozdawał komplety elementów odblaskowych i worki na buty z elementami odblaskowymi, a pan policjant tłumaczył, jak wzrasta widoczność na drodze, gdy dzieci używają odblasków. 
Podczas tej akcji mikołajkowej rozdano elementy zwiększające bezpieczeństwo 80 dzieciom z najmłodszych klas podstawówki.PIERWSZE MIEJSCE W MIKOŁAJKOWYM TURNIEJU!!!

        4 grudnia rozegrany został już VII Mikołajkowy Turniej piłki nożnej młodzików o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola.
        Areną zawodów była hala sportowa Szkoły Podstawowej Wojsławicach . Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn reprezentujących szkoły z terenu Gminy Zduńska Wola. Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. O mistrzostwo w turnieju walczyły najlepsze drużyny z dwóch grup: drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Wojsławicach i Szkołę Podstawową w Janiszewicach.
Po bardzo wyrównanym, zaciętym i stojącym na bardzo wysokim poziomie spotkaniu
 wygraliśmy 2:1!
        A oto skład naszej zwycięskiej drużyny:
    1. Franek Rynkiewicz - 2a
    2. Hubert Matusiak - 2b
    3. Szymon Sadziński - 2b
    4. Oliwia Nowak - 3a  ( jedyna dziewczyna biorąca udział w turnieju )
    5. Kacper Krotowski - 3a (najlepszy bramkarz Mikołajkowego Turnieju)
    6. Wiktor Ratajczyk - 3a
    7. Olaf Wiśniewski - 3a
    8. Olek Urban - 3a
    9. Szymon Krata - 3b
    10. Szymon Wrąbel - 3b.
Opiekun: mgr Marcin Matysiak
Wszystkim zawodnikom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
JESTEŚMY EKO!

13 listopada 2015 roku w Gminnym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej.Oficjalnego  otwarcia dokonali:

- Wójt Gminy Zduńska Wola – pan Henryk Staniucha

- Sekretarz Gminy Zduńska  Wola – pani Ewa Padzik

- przedstawiciel Rady Rodziców – pan Paweł Mataśka

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego  Gimnazjum w Janiszewicach – Natalia Kobiela

- Dyrektor ZGiSP w Janiszewicach – pan Paweł Nyklewicz.

Remont oraz wyposażenie pracowni były możliwe dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w związku z realizacją zadania pod nazwą Jesteśmy Eko! Koordynatorem programu jest nauczyciel ZGiSP w Janiszewicach - pani Bożena Witkowska. W ramach programu uzyskano dofinansowanie w kwocie 38.200 zł, przy udziale własnym w kwocie 2.106zł, który umożliwił utworzenie pracowni. Dzięki dofinansowaniu zakupiono 136 różnorodnych pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych (między innymi: tablicy interaktywnej z rzutnikiem, laptopem, kompletem głośników, wizualizerem, 11 mikroskopów, preparatów zoologicznych  i botanicznych, przyrządów do badania powietrza i gleby, walizkowego zestawu do przyrody, zestawu do energii odnawialnej i innych).

Utworzenie pracowni pozwoli uczniom rozwijać zainteresowana naukami przyrodniczymi. Może właśnie dzięki tej pracowni będziemy mieli więcej lekarzy, specjalistów, których tak nam brakuje.

Śniadanie Daje Moc

6 listopada 2015 roku zorganizowano w naszej szkole zdrowe śniadanie dla uczniów klasy 0 oraz klasy I c Szkoły Podstawowej w związku z ogólnopolską akcją Śniadanie Daje Moc". Uczniowie wspólnie z wychowawcami i Panią pedagog szykowali śniadanie, przynieśli potrzebne produkty w postaci pieczywa, wędlin i co najważniejsze góry warzyw. Zaczęło się od wspólnego mycia rąk, szykowania miejsca do pracy i wszyscy z ochotą zabrali się do dzieła. W ruch poszły pomidorki, ogórki oraz rzodkiewka czy papryka. Każdy uczeń naszykował sobie niepowtarzalny posiłek, często składający się na ogromną wieżę na pieczywie. Następnie wspólnie po uprzednim podziwianiu swoich dzieł dzieci z ochotą zabrały się do jedzenia, bo każdy doskonale wie, że swoje kanapki smakują najlepiej. Uczniowie czekają z niecierpliwością na kolejne wspólne śniadanie.

  OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

Dla pierwszoklasistów był to szczególny dzień. 4 listopada 2015 r. zostali pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej ZGiSP w Janiszewicach.  Nie było łatwo osiągnąć ten status. Najmłodsi musieli przejść próby wytrzymałościowe, wykazać się wiedzą i umiejętnościami... Na szczęście dali radę i wszyscy pomyślnie zdali ten egzamin!

  

EKOPRACOWNIA W NASZEJ SZKOLE

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, 
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSU 
„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

                                                                                           Nazwa zadania: 

JESTEŚMY  EKO! - utworzenie pracowni przyrodniczej w Gminnym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach

 

Wartość ogólna zadania: 40 806,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 38 700,00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

ZAKRES ZADANIA

Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Realizowany program obejmuje:

 Uatrakcyjnienie zajęć  edukacyjnych z nauk przyrodniczych  dla uczniów gimnazjum:

Cele:

·         wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich

  • położenie nacisku na edukację ekologiczną, która nie powinna ograniczać się do przekazania odpowiednich wiadomości, ale musi stymulować osobiste zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów ochrony środowiska
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska: budzenie szacunku do przyrody  i kształtowanie proekologicznych zachowań uczniów
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą przyrodniczą w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego

·         poznanie fauny i flory okolicy

·         ochrona gatunków zagrożonych

·         uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych

 

Cele wychowawcze:

kształtowanie postaw, poszerzanie zainteresowań, harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia oraz rozwijanie u uczniów zainteresowania otaczającym światem oraz rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy i kształtowanie aktywnej postawy poprzez:

·         doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

·         doskonalenie umiejętności i kultury publicznego wypowiadania się, przedstawiania własnych poglądów oraz wyrabiania własnej opinii i oceny, wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy i omawianie efektów pracy zespołowej

·         doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny i skutecznego komunikowania się

·         kształtowanie umiejętności asertywnego krytykowania i przyjmowania krytyki

·         rozwijanie wrażliwości społecznej

·         kształtowanie postawy aktywnej ochrony środowiska

·         rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

·         rozwijanie proekologicznych postaw u uczniów i szacunku w stosunku do przyrody, którzy poprzez aktywne własne działanie będą mieli pozytywny wpływ na środowisko w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej

·         uświadomienie tempa zmian zachodzących w środowisku dawniej i obecnie

·         zapoznanie z drogami migracji zanieczyszczeń w środowisku

·         zachęcanie do oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody

 

Uczniowie poprzez możliwość wykorzystania planowanego do zakupu wyposażenia pracowni będą mogli poznać gatunki zagrożonych organizmów występujących na terenie powiatu. Zajęcia mają na celu ich poznanie, rejestrowanie oraz przeprowadzenie szeregu zajęć w terenie i przedstawienie wyników na forum społeczności szkolnej (prezentacje, wystawy fotografii, wystawy preparatów, itp).

 

Przewidywane efekty końcowe:

W wyniku realizacji powyższego programu edukacji przyrodniczo- ekologicznej  uczniowie:

·         poznają bogactwo i piękno otaczającego ich świata, a szczególnie najbliższego otoczenia,

·          dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a stanem środowiska,

·          zrozumieją zależności występujące w świecie im najbliższym oraz pojętym globalnie,

·          wyjaśnią zjawiska, zwłaszcza niekorzystne dla środowiska ,

·          poznają zachowania bezpieczne dla siebie i przyrody,

·          dostrzegą wokół siebie miejsca korzystnie i niekorzystnie zmienione przez człowieka,

·          zdobędą umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich interpretowania,

·          zdobędą umiejętność oceniania stanu najbliższego środowiska prostymi metodami,

·          potrafią wyjaśnić wpływ środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko,

·          potrafią wyjaśnić, w jaki sposób mogą poprawić stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

·          nabędą umiejętności działania na rzecz przyrody,

·          dostrzegą ekologiczne walory swojej okolicy,

·          potrafią zachowywać się proekologicznie w życiu codziennym,

·          wykorzystają swoją wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych i tych występujących w najbliższym otoczeniu,

·          wezmą udział w szeregu inicjatyw – zajęcia, konkursy, projekt, prezentacja, przygotowanie wystaw.

 W ramach zajęć młodzież będzie prezentować :

·         multimedialne efekty pracy obrazujące realizacje zadań przeprowadzonych w pracowni przyrodniczej oraz podczas zajęć terenowych,

·         umiejętność posługiwania się zakupionymi pomocami dydaktycznymi,

·         umiejętność przeprowadzenia doświadczeń oraz interpretacji otrzymanych wyników,

·         wystawy fotograficzne,

·         wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska.

Prezentowanie  prac uczniowskich będzie miało na celu motywowanie uczniów do dalszej pracy.

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności uczniów oraz  pobudzać potrzebę poznawania świata.

  1. Zajęcia dla kandydatów do gimnazjum (Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych).
  2. Wykorzystanie pracowni na zebrania z rodzicami, podczas, których prezentowane będą osiągnięcia uczniów oraz wytwory powstałe w ramach realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.
  3. Prelekcje np. z leśnikiem.
  4. Szkolenia Rady Pedagogicznej.

WYWIADÓWKA
w dniu 23 września 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka.

PIERWSZE MAŁE SUKCESY
Pomimo, że to dopiero początek roku szkolnego, już odnieśliśmy pierwsze sukcesy sportowe.
15.09.2015 w Zespole Szkól w Czechach odbył się VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP - eliminacje gminne dziewcząt z rocznika 2002-2003. Nasze dziewczęta zajęły II miejsce bez straty bramek i bez przegranego meczu, zabrakło trochę szczęścia. 
I miejsce zajęła drużyna z Czech, a III miejsce Wojsławice.

O innych sukcesach naszych uczniów można przeczytać w zakładce "sukcesy".POTYCZKI MATEMATYCZNE

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły stanęli w szranki matematyczne ze swoimi kolegami ze szkół z całego powiatu. Tak jak co roku organizator, Zespół Szkół w Czechach, przygotował cały zestaw trudnych zadań dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum. Uczniowie w ciągu godziny rozwiązywali cztery zadania przygotowane przez panią Czesławę Knul – prezesa Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”. Następnie prace zostały zakodowane i sprawdzone przez nauczycieli matematyki. Ta edycja konkursu okazała się szczęśliwa dla naszych uczniów. Zajęliśmy bardzo wysokie miejsca !

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA                       

Klasa IV

II miejsce drużynowo zajęli – W.Kabzińska, M.Szymańska, M.Kubiak

Klasa V

III miejsce – A.Placek

wyróżnienie – M.Michalska                    

Klasa VI

I miejsce – M.Włodarczyk

w kategorii GIMNAZJUM

Klasa I

wyróżnienie – M.Ilski

Klasa III

II miejsce – K.Jonczyk

Do konkursu uczniów przygotowywali następujący nauczyciele: mgr Monika Banaś – Winiarska, mgr Monika Bystra, mgr Mariola Baluch. Uczniom  gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Comments