AKTUALNOŚCI‎ > ‎

2018/2019

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019


PRZEDMIOT SZKOŁA OKE CKE MIASTO GMINA POWIAT 
 J.POLSKI71,68  6363 61 71  63
 MATEMATYKA47,82   45 45 4147  42 
 J.ANGIELSKI64,1   58 5961 58  58


WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

PRZEDMIOT SZKOŁA  CKE OKE MIASTOGMINA  POWIAT
HISTORIA I WOS 64,1  59,0 59,0 58,0  63,1  58,7 
J. POLSKI 75,8  63,063,061,7  70,6 62,7
PRZYRODA 54,4  49,050,048,3 49,948,4
MATEMATYKA 47,8  43,0 43,0 41,1 42,7 41,0 
J.ANGIELSKI PODST. 83,9   68,0 68,071,1  67,5  69,2 
 J.ANGIELSKI ROZ.71,6   53,0 52,0 55,2 51,7 53,1 
 J.ROSYJSKI PODST.51,4  59,065,0 - 59,7 59,7


        5 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie programu domowych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie". Program realizowany był w klasach czwartych szkoły podstawowej i miał na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. 

 
 
 
 
             W dniu 31 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień patrona połączony 
z Dniem dziecka. Obchody rozpoczął uroczysty apel przygotowany przez klasy czwarte pod kierunkiem Pań: mgr Edyty Rembowskiej, mgr Moniki Banaś-Winiarskiej; oraz Pana mgr Witolda Furmańczyka, który miał na celu przypomnieć sylwetkę patrona szkoły - kś. Jana Twardowskiego. Dalsza część obchodów przeniosła się na tereny zielone placówki, gdzie uczniowie mogli korzystać z przygotowanych przez Radę Rodziców atrakcji. 

    
           
    


MIĘDZYPOWIATOWE POTYCZKI MATEMATYCZNE


17 maja 2019 r. odbyły się XIX Powiatowe Potyczki Matematyczne w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach. Z naszej szkoły wzięło udział 12 uczniów z klas IV-VIII SP i III klasa gimnazjum. Uczennica klasy IV b,  Kinga Matusiak zajęła I miejsce na poziomie klas czwartych. Na poziomie klas piątych Gabriela Wawrzyniak zajęła III miejsce, zaś Aleksandra Placek uczennica III klasy GG zdobyła wyróżnienie. 24 maja 2019r odbyły się w Łasku Międzypowiatowe Potyczki Matematyczne, w których wspomniana wyżej Kinga Matusiak zajęła II miejsce.  Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz ich opiekunom pani mg Monice Banaś – Winiarskiej (opiekunce klasy IV SP oraz III GG) oraz pani mgr Monice Majchrzak (opiekunce klasy V SP).


                                                 W dniu 28 maja 2019 r. siedmioro uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach (Magdalena Michalska, Milena Cieślak,  Zuzanna Kaźmierczak, Oliwia Ruta, Wiktoria Kabzińska, Mateusz Lisowski, Maciej Kubiak) wzięło udział w X OKRĘGOWYM KONKURSIE FIZYCZNYM  dla klas II szkół ponadpodstawowych,  klas III gimnazjum i klas VIII  szkół podstawowych. 
Organizatorem którego byli: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Gmina Zduńska Wola oraz   I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli i  Zespół  Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Czechach.  Honorowy patronat objął  Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ,  natomiast patronat merytoryczny - Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi  Łódzkiej.
Celem konkursu było:
 a) rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania fizyką,
 b) rozwijanie uzdolnień uczniów,
 c) przygotowanie do udziału w olimpiadzie fizycznej, do wojewódzkiego konkursu    

 przedmiotowego z fizyki,  do nauki w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach wyższych.

 Zadania konkursowe opracowali  członkowie  Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki  Ziemi Łódzkiej.

 W konkursie uczniowie przygotowywani przez mgr Renatę Bryl osiągnęli DUŻY SUKCES!!!

·         W kategorii klas VIII szkół podstawowych:

I MIEJSCE – ZUZANNA KAŹMIERCZAK

WYRÓŻNIENIE – Oliwia Ruta i Mateusz Lisowski

·         W kategorii klas III gimnazjum:

II MIEJSCE – Magdalena Michalska

 

Uczniowie powtórzyli sukces z 2018 roku, w którym I miejsce zdobyła - Magdalena Michalska, II miejsce – Wiktoria Kabzińska i wyróżnienie Zuzanna Kaźmierczak.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janiszewicach Paweł Nyklewicz informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) zajęcia w szkole będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć (plan lekcji)


W związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty od 8 kwietnia 2019r. do odwołania, w przypadku decyzji o rozpoczęciu strajku będą odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 

W szkole w MIARĘ MOŻLIWOŚCI będą odbywać się zajęcia opiekuńcze. 
Prosimy o wyrozumiałość i jeśli to możliwe zapewnienie opieki dla własnych dzieci na czas trwania strajku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks.J.Twardowskiego w Janiszewicach 
Paweł Nyklewicz


SZKOŁA WYKORZYSTUJĄCA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Nowoczesna technologia informatyczna w szkole w Janiszewicach to codzienność. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wpływa na jakość uczenia się, choćby ze względu na łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Nie dziwi nikogo używanie podczas lekcji tablic multimedialnych czy wizualizerów, nie mówiąc o e-dzinnikach.

W tym roku Szkoła Podstawowa w Janiszewicach przystąpiła do ogólnopolskich obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji. W ramach akcji w szkole odbyło się kilka ciekawych przedsięwzięć, a wśród nich quiz dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem systemu pilotów do odpowiedzi czy zaprezentowanie projektów edukacyjnych, do przygotowania których uczniowie wykorzystywali sprzęt TIK (kamery, programy do montażu filmów, dyktafony, komputery). Uczniom przedstawione zostały także proste aplikacje zachęcające do samodzielnego programowania m.in. Lightbot.

W ramach wydarzeń towarzyszących w szkole odbyły się warsztaty obsługi czytników e-booków, w które wyposażona jest szkolna biblioteka, a także zajęcia programowania przy pomocy zestawów LEGO MINDSTROMS oraz LEGO WEDO.

Przy okazji dobrej zabawy w tym dniu nauczyciele mieli na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Zwracali uwagę na najważniejsze zasady postępowania, by korzystanie z sieci było dla wszystkich korzystne i przyjemne.


  

                   


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JANISZEWICACH

PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU DOPEŁNIENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DO SZKOŁY DZIECKA:

·     PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU W R.SZ. 2019/2020,

·     DZIECKA PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W R.SZ. 2019/2020.

 

Szkoła przyjmuje zapisy od 1 marca 2019r.

Wydawanie i przyjmowanie druków w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00.


w zakładce REKRUTACJA znajdują się informacje oraz pliki do pobrania dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII

 PONIEDZIAŁEK
11.02.2019
WTOREK
12.02.2019
ŚRODA 
13.02.2019
 CZWARTEK
14.02.2019
 PIĄTEK
15.02.2019
ANITA MAMOS
10.00-12.00
ZAJĘCIA SPORTOWE
sala gimnastyczna 
 
 ROBERT STANIUCHA
9.00-11.00
ZAJĘCIA SPORTOWE
sala gimnastyczna
 ANITA MAMOS
10.00-12.00
ZAJĘCIA SPORTOWE
sala gimnastyczna
 ANITA MAMOS
10.00-11.00
ZAJĘCIA SPORTOWE
sala gimnastyczna
 AGNIESZKA POŚPIECH
9.00-13.00
ZAJĘCIA KULINARNE
 AGNIESZKA POŚPIECH
9.00-13.00
ZAJĘCIA KULINARNE
  
TOMASZ KOZŁOWSKI
9.00-13.00
ROBOTYKA
 AGATA PIETRZAK
9.00-12.00
ZAJĘCIA KULINARNE
 AGATA PIETRZAK
9.00-12.00
ZAJĘCIA KULINARNE
   


BLOKUS - konkurs


 


PO PIERWSZE - 

warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas I-IV


W dniu 14 grudnia 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach odbyły się autorskie warsztaty psychoedukacyjne skierowane do wszystkich uczniów klas I – IV prowadzone przez p. Beatę Górny specjalistę z Fundacji „PO PIERWSZE” z Katowic.
Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci oraz uczenie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami (m.in. strata bliskiej osoby, ciężka choroba) i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Ponadto uczniowie byli zachęcani do pracy nad burzeniem funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących niepełnosprawności, inności. 
Na zakończenie warsztatów wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach (dzieci były zachwycone warsztatami) otrzymali z rąk p.Marioli Szewczyk – przedstawicielki Fundacji „PO PIERWSZE” bezpłatne książki dotyczące poruszanych tematów.
Mamy nadzieję, że współpraca szkoły z Fundacją będzie kontynuowana w przyszłości.

      


DROGA DO MARZEŃ

WARSZTATY       

Film z YouTube

Film z YouTube

Markę każdej szkoły utrwalają jej absolwenci". Nasza szkoła w swym niemalże 80-letnim dorobku ma wielu wychowanków, którzy o swoich pasjach i osiągnięciach w dorosłym życiu chcą opowiadać młodszym kolegom. 

Tym razem gościliśmy:

Joannę Aleksandrowiczświeżo upieczona aktorka i wokalistka. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała jako 12-latka. Mówią o niej zakręcona perfekcjonistka o niespożytej energii, entuzjastka życia. Jedno jest pewne, kiedy realizuje się zawodowo, wtedy jest naprawdę szczęśliwa. Kocha swój zawód, jest ciekawa życia, ludzi i każdego kolejnego doświadczenia artystycznego. Powierzone zadania wykonuje, jak najlepiej potrafi.

Paulę Wlazło

Jolę Bryl

Każda z nich opowiadała o specyfice swojej pracy, o drodze, jaką musiały przejść, by osiągać cele, opowiadały o marzeniach, które w ich przypadku się realizują.

Spotkanie zapoczątkowało cykl zajęć w ramach projektu realizowanego przy współpracy Wójta Gminy Zduńska Wola - Henryka Staniuchy.

W pierwszej części dziewczęta opowiadały o sobie, o swoich pasjach. Uczniowie mogli zadawać pytania, a także dzielić się własnymi spostrzeżeniami i uwagami.


MIKOŁAJKOWE CUDA

W naszej szkole mieliśmy okazję gościć uczniów gminnych szkół podstawowych. A zdarzyło się to przy okazji organizowania imprezy MIKOŁAJKOWE CUDA. Organizatorem uroczystości był m.in. pani Maria Donat -  prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli, Wójt Gminy Zduńska Wola, Starosta Powiatu Zduńskowolskiego.

  

  

  

           


ANDRZEJKI

zabawa andrzejkowa u uczniów klasy I

    


CZUJKA - na straży Twojego bezpieczeństwa ... 

to nazwa organizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 i polegał na wykonaniu pracy plastycznej. Nasza szkoła także przystąpiła do rywalizacji. Okazało się, że z dużym powodzeniem, ponieważ nasze uczennice wywalczyły wszystkie trzy premiowane miejsca.
I miejsce zdobyła Zosia Kiedrowska z kl. Ib
II miejsce zdobyła Agatka Sobieraj z kl. Ib
III miejsce zdobyła Oliwia Huderek z kl. III
   

  11 listopada 2018

-100-lecie ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


"Po 123 latach niewoli nasi przodkowie wywalczyli niepodległość"... w ten sposób uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczystą akademię z okazji 100-lecia tego wydarzenia. 

Choć w trakcie tego roku w szkole zorganizowano wiele działań upamiętniających odzyskanie niepodległości, to właśnie ta akademia była podsumowaniem całorocznych obchodów.

Uczniowie gimnazjum przenieśli nas do czasów Józefa Piłsudskiego, mogliśmy oglądać modę i taniec z tamtych czasów. Poznaliśmy życiorys Marszałka. W akademię wpleciono piosenki konkursowe o tematyce wojennej, niepodległościowej. Konkurs wygrali najmłodsi uczestnicy - dziewczęta z klasy IV (H.Dawidziak i H.Urban).

W uroczystości gościnnie wzięli udział: Wójt Gminy Zduńska Wola - pan Henryk Staniucha, proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie - Janusz Gozdalik, ks. Mieczysław Malinowski.

Część oficjalną zakończyło odśpiewanie MAZURKA DĄBROWSKIEGO przez wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

Tego dnia przebrani uczniowie brali także udział w konkursie na NAJLEPIEJ WYSTYLIZOWANĄ KLASĘ. Konkurs cieszył się ogromnym odzewem. A zdjęcia klas można obejrzeć poniżej.

Na koniec głos zabrała pani Agnieszka Pluta, która podsumowała zbiórkę makulatury. Najwyższy wynik osiągnęła klasa 4a i to uczniowie tej klasy otrzymali główną nagrodę. Fundusze pozyskane z makulatury zostały przekazane na ręce ks. Mieczysława Malinowskiego.

Tego dnia zaproszeni goście dokonali uroczystego wkopania symbolicznego drzewa w ramach akcji 100 drzew na 100-lecie.


 

Film z YouTube


Film z YouTube

    

Film z YouTubePodsumowanie akcji ZBIÓRKI MAKULATURY


  

galeria klas:
DZIEŃ PAPIESKI

Październik to miesiąc, w którym zwyczajowo w szkole obchodzimy DZIEŃ PAPIESKI (na pamiątkę objęcia papiestwa przez kardynała Karola Wojtyłę). Uroczystość przygotowały panie katechetki Agnieszka Pluta oraz Renata Pluskota. Tego dnia ogłoszono także obchody Dnia Wszystkich Świętych ...  i tak korytarze wypełniły się uczniami w przebraniach ulubionych Świętych.


 AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

Po raz kolejny nasza szkoła była gospodarzem organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli powiatowego konkursu AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA. Turniej dla drugoklasistów przeprowadzany jest dwuetapowo: w części teoretycznej oraz sprawnościowej. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie zaprezentowali "krótką lekcję bezpieczeństwa".

Choć tym razem naszym uczniom nie udało się na zdobyć premiowanego miejsca, to i tak dobrze się bawili.


  

DENTOBUS

Włączając się do wojewódzkiej akcji profilaktyki jamy ustnej dzieci, chętni uczniowie naszej szkoły zostali poddani profesjonalnemu badaniu przez lekarzy stomatologów. Przegląd zębów dzieci odbył się w przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia DENTOBUSIE. Dentobus to mobilny gabinet dentystyczny udzielający bezpłatnych świadczeń stomatologicznych dzieci w ramach umowy z NFZ. Każde dziecko otrzymało od stomatologa informację dla rodziców z konkretnym planem leczenia. Za ich zgodą będzie ono wykonywane podczas kolejnej wizyty dentobusu w szkole.
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY ICzołem uczniowie pierwszych klas !

Starszy kolega wita Was!

Czego Wam życzyć na początek?

Życzę kolegów, zabaw, piątek!


26 października to bardzo ważny dzień dla pierwszoklasistów z naszej 
szkoły. W tym dniu właśnie 34 dzieci zostało włączonych w poczet uczniów szkoły. Dzieci rozpoczęły swój występ od poloneza, czym zachwyciły swoich rodziców oraz zaproszonych gości, w tym panią Ewę Padzik - Sekretarza Gminy Zduńska Wola. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W poniedziałek, 15 października br. w naszej szkole odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecny był Pan
Dyrektor Paweł Nyklewicz, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Pan Dyrektor w kilku słowach podsumował pracę nauczycieli, ich zaangażowanie, podziękował za trud i poświecenie. Wszystkim życzył cierpliwości i niegasnącego zapału oraz realizacji planów.

Zaproszeni goście mięli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej „FANABERIA”, która pod okiem Pani Agnieszki Pośpiech przygotowała scenki z życia szkoły; „do odpowiedzi” został także wywołany Pan Dyrektor :), a pióra czarnego boa fruwały w tańcu Pani Anety Sitek-Rutkowskiej ;).

Dodatkowo uroczystość uświetnił działający na terenie powiatu zespół pieśni i tańca „ZDUŃSKOWOLANIE”, który skupia także uczniów naszych szkół.

Nie zabrakło także okazji, by w krótkiej prezentacji wspomnieć postać naszego patrona – ks. Jana Twardowskiego. 

Przy okazji uroczystości pożegnaliśmy Panią Stefanię Stanisławską (nauczycielkę języka polskiego), która po półtoramiesięcznej pracy w naszej szkole opuszcza jej progi. Jako pamiątkę Pani Stefania ofiarowała szkole książkę z własnoręczną dedykacją ks. Twardowskiego.

    W dalszej części szkole z udziałem Wójta Gminy Pana Henryka Staniuchy, odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy i pracownicy gminnych placówek oświatowych. Specjalnymi podziękowaniami uhonorowano 22 pracowników oświaty. W naszej szkole takie specjalne podziękowanie otrzymała Pani mgr Elżbieta Fulko (nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, wychowawczyni kl. II) oraz Pani mgr Justyna Smolnik (nauczyciel języka angielskiego, wychowawczyni klasy 4c). Gratulujemy ! 
OGÓLNOPOLSKA AKCJA GŁOŚNEGO CZYTANIA


Jak ważne w życiu człowieka jest czytanie, nie trzeba nikogo przekonywać. Chcąc zwrócić uwagę
najmłodszych na wartość czytelnictwa nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach
przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania. Akcja miała miejsce 28 września br.

Celem przedsięwzięcia było kształtowanie wśród dzieci postawy czytelniczej poprzez

promowanie głośnego czytania.

Szczególnie zaangażowani w akcje byli uczniowie klas młodszych. Główna część szkolnej

akcji poprzedzona była krótką lekcją biblioteczną, podczas której "pierwszaki" poznawali

zasady korzystania ze szkolnej biblioteki.

Następnie uczniowie w swoich klasach brali udział w zajęciach czytelniczych. To im czytali zaproszeni goście tacy jak rodzice, nauczyciele,

a nawet Pan Dyrektor Paweł Nyklewicz, czy Pani Wicedyrektor Renata Bryl, zachęcając ich do lektury ulubionych książek.

Dzieci były bardzo zainteresowane wybranymi fragmentami czytanych książek, a przy okazji bliżej poznali Dyrekcję Szkoły.

Akcja jest jednym z elementów przedsięwzięcia "GANG SŁODZIAKÓW", mającego na celu promocje czytelnictwa wśród uczniów klas. I-III.WITAMY PO WAKACJACH !!!
W zakładce RODO znajduje się procedura obsługi i korzystania

z monitoringu wizyjnego


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

w SP w Janiszewicach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola,

e-mail: sp@szkolajaniszewice.pl

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Sebastian Łabowski,

adres e- mail:  inspektor@bezpieczne-dane.eu

3.      Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów

obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy

pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

5.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7.    Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8.      Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10.     Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody

na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie     z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,

które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.ZAJĘCIA Z ROBOTYKI
poniżej króciutki film przedstawiający pracę naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych z robotyki. Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Film z YouTube    


KONTAKT:
telefon, fax: 
(0-43) 823-57-75
e-mail: sp.janiszewice@ugzw.pl

ADRES:
Janiszewice 17 
98-220 Zduńska Wola 
woj. łódzkie


organ prowadzący:
* WÓJT GMINY
ZDUŃSKA WOLA


  https://portal.librus.pl/rodzinaSZKOŁA JEST MONITOROWANA


Comments