gimnazjum

Zajęcia w roku szkolnym 2016/2017

RODZAJ ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA

Zajęcia muzyczne

Witold Furmańczyk

Kółko polonistyczne kl. Ia

Justyna Ignatowska

Zajęcia sportowe

Przemysław Kaniewski

Zajęcia sportowe

Anita Mamos

Koło religijno-misyjne kl. Ia

Agnieszka Pluta

Koło geograficzne dla uczniów kl. I

Emilian Sadza

Koło geograficzne – zajęcia dla uczestników konkursu kuratoryjnego z geografii

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki w kl. III

Iwona Andrzejewska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki w kl. III

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki w kl. I

Mariola Baluch

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki w kl. II

Monika Banaś-Winiarska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyczno-fizyczne w kl. II


    ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
    

Imię i NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

RODZAJ ZAJĘĆ

Iwona Andrzejewska

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI I FIZYKI W KL. IIIA

Monika Banaś - Winiarska

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI W KL. IB I FIZYKI W KL. IIB

Agnieszka Cichowicz

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KL. IB, IIA, IIB (KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW)

KÓŁKO HISTORYCZNE – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DLA UCZNIÓW KL. IIIB

Walentyna Czyż

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA KL. IIA, IIB

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA Z J.ROSYJSKIEGO W KL. II/III

Martyna Dudek

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z J.ANGIELSKIEGO W KL. IA/IB

Katarzyna Grala

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA Z BIOLOGII W KL. IIB

Justyna Ignatowska

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z J.POLSKIEGO W KL. IA, IIB

Edyta Rembowska

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z J.POLSKIEGO W KL. IIIA, IB (KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. IIA)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA Z J.POLSKIEGO W KL. IIIB

Justyna Smolnik

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z J.ANGIELSKIEGO W KL. IIA/IIB

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA Z J.ANGIELSKIEGO W KL. IA, IIB


zajęcia w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej

(w tym zajęcia dla uzdolnionych)

zajęcia matematyczne 

MONIKA BANAŚ - WINIARSKA 

IWONA ANDRZEJEWSKA

BOŻENA WITKOWSKA

zajęcia fizyczne

IWONA ANDRZEJEWSKA

zajęcia chemiczne

MARIOLA BALUCH

zajęcia z historii

AGNIESZKA CICHOWICZ

zajęcia z j.polskiego

EDYTA REMBOWSKA               

ELŻBIETA JANIAK

zajęcia z j.rosyjskiego

WALENTYNA CZYŻ

zajęcia z j.angielskiego

DANIELA FRĄCALA

JUSTYNA SMOLNIK

zajęcia z biologii

KATARZYNA GRALA

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

MARZENA BUDZYŃSKA-GÓRECKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze  1a, 1b


zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii 1a, 1b

AGNIESZKA CICHOWICZ

zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki  2a, 2b


zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.polskiego 2a, 2b


zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 2a, 2b


zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.angielskiego 2a, 2b


zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-fizyczne 3a


zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-fizyczne 3a


zajęcia rozwijające uzdolnienia z  j.angielskiego 3b


zajęcia rozwijające uzdolnienia z  j.polskiego 3b


INNE ZAJĘCIA

koło religijno- teatralne

RENATA PLUSKOTA

koło misyjne

RENATA PLUSKOTA

zajęcia sportowe

ANITA MAMOS

PRZEMYSŁAW KANIEWSKI

PAT

MARZENA BUDZYŃSKA - GÓRECKA

INNE FORMY OPIEKI

biblioteka i centrum multimedialne

RENATA WALOCHA

świetlica

ANETA SITEK - RUTKOWSKA

WITOLD FURMAŃCZYK


Comments