oddziały gimnazjalne

Zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

Kółko muzyczne – zespół wokalny SUNRISE

Witold Furmańczyk

Kółko biologiczne

Katarzyna Grala

Zajęcia humanistyczne

Justyna Ignatowska

Zajęcia sportowe

Przemysław Kaniewski

„PRZYGODY MAŁEGO ROBOTA”

Monika Majchrzak

Zajęcia sportowe

Anita Mamos

Koło wolontariatu

Agnieszka Pluta

Koło humanistyczne

Edyta Rembowska

Koło geograficzne

Emilian Sadza

Koło języka angielskiego

Justyna Smolnik

Koło języka rosyjskiego

Magdalena Wilczyńska


   
Comments