szkoła podstawowa

        ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/17

RODZAJ ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

KOŁO RELIGIJNE

Grażyna Baczyńska

KOŁO MATEMATYCZNE

Mariola Baluch

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Witold Furmańczyk

KÓŁKO ARTYSTYCZNE KL.2C

Joanna Gałka

ZAJĘCIA SPORTOWE SP

Przemysław Kaniewski

KÓŁKO ARTYSTYCZNE KL.2B, 2C

Iwona Kołodziejczyk

KOŁO MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tomasz Kozłowski

ZAJĘCIA SPORTOWE

Anita Mamos

KOŁO RELIGIJNO-MISYJNE KL. 5, 6B

Agnieszka Pluta

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE „FANABERIA”

Agnieszka Pośpiech

KOŁO PLASTYCZNE W KL. 4-6

Aneta Sitek - Rutkowska

KOŁO WĘDKARSKIE

Piotr Suwald

KOŁO PLASTYCZNE KL. 1

Elżbieta Urbaniak- Kacała

ZAJĘCIA KOMPUTEROWO-MEDIALNE KL. 5

Renata Walocha

  
    ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  REALIZOWANE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
     

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

RODZAJ ZAJĘĆ

Iwona Andrzejewska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. 6a

Mariola Baluch

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl. 4a/6b

Monika Banaś - Winiarska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki w kl. 5

Marzena Budzyńska-Górecka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agnieszka Cichowicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 6b (konsultacje przedmiotowe dla uczniów)

Martyna Dudek

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.angielskiego w kl. 5

Elżbieta Fulko

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej dla kl. 3a

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z edukacji polonistycznej dla kl. 3a

Joanna Gałka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 2c

Justyna Ignatowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego w kl. 4b, 5

Aleksandra Kiedrowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego w kl. 4a

Iwona Kołodziejczyk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 2b

Tomasz Kozłowski

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 2a

Katarzyna Mazur - Raźniewska

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Stobiecka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego w kl. 4a, 6a, 6b

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.polskiego w kl. 6a i 6b

Elżbieta Urbaniak- Kacała

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 1

Katarzyna Zielińska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej dla kl. 3b

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne uczniów w kl. 3bzajęcia w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia  prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

(w tym dla uzdolnionych)

zajęcia z j. polskiego

ANNA STOBIECKA

ELŻBIETA JANIAK

zajęcia z matematyki

MARIOLA BALUCH

MONIKA MAJCHRZAK

BOŻENA WITKOWSKA

zajęcia z j. angielskiego

ALEKSANDRA KIEDROWSKA

DANIELA FRĄCALA

zajęcia w nauczaniu wczesnoszkolnym

IWONA KOŁODZIEJCZYK

ELŻBIETA FULKO

ELŻBIETA URBANIAK – KACAŁA

KATARZYNA ZIELIŃSKA

JOANNA GAŁKA

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

MARZENA BUDZYŃSKA-GÓRECKA

zajęcia logopedyczne

ANNA SOWAŁA - REMBIELAK

INNE ZAJĘCIA

koło małej przedsiębiorczości

TOMASZ KOZŁOWSKI

koło zajęć technicznych

ANETA SITEK - RUTKOWSKA

koło wędkarskie

PIOTR SUWALD

koło plastyczne

URSZULA LEPLA

ANETA SITEK-RUTKOWSKA

ELŻBIETA URBANIAK - KACAŁA

zajęcia artystyczne

JOANNA GAŁKA

IWONA KOŁODZIEJCZYK

zespół wokalny „SUNRISE”

WITOLD FURMAŃCZYK

koło komputerowo-promocyjne

RENATA WALOCHA

zajęcia sportowe

ANITA MAMOS

MARCIN MATYSIAK

PRZEMYSŁAW KANIEWSKI

zajęcia BAWIMY SIĘ I UCZYMY

TOMASZ KOZŁOWSKI

zajęcia ogólnorozwojowe

URSZULA LEPLA

INNE FORMY OPIEKI

biblioteka i centrum multimedialne

RENATA WALOCHA

świetlica

IWONA ANDRZEJEWSKA

MARCIN MATYSIAK

PIOTR SUWALD

IWONA KOŁODZIEJCZYK


Comments