CYFROWA SZKOŁA

CYFROWA  SZKOŁA

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Janiszewicach została wytypowana do pilotażowego rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.

Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK), jako jedna z kompetencji kluczowych ma na celu wspieranie rozwoju osobistego poprzez znajomość i umiejętność korzystania z tzw. technologii informacyjnej w różnych sytuacjach: w pracy, czasie wolnym, jako narzędzia komunikacji. Opiera się na podstawowych umiejętnościach: wykorzystaniu komputerów i innych multimediów do pozyskiwania, oceny, gromadzenia, tworzenia, przedstawiania i wymiany informacji, a także do porozumiewania się i uczestniczenia we współpracy w sieci.

Ze względu na sposób wykorzystania przenośnych komputerów przez uczniów nasza szkoła skorzystała z wariantu I - przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

We wrześniu placówka otrzymała sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania. Są to:
 • tablica interaktywna; 
 • projektor krótkoogniskowy;
 • system do przeprowadzania testów; 
 • komputery przenośne (laptopy) dla uczniów (24 szt.) z oprogramowaniem; 
 • komputery przenośne (laptopy) dla nauczycieli (2 szt.);
 • urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, fax);
 • głośniki; 
 • ekran na statywie; 
 • szafę do przechowywania komputerów z możliwością ładowania ich; 
 
ponadto szkoła została wyposażona w dodatkowy sprzęt sieciowy:

 • kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 
dodatkowo zainstalowano punkty dostępowe sieci bezprzewodowej
 • router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań 

Otrzymany sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych w klasach IV – VI oraz na kołach przedmiotowych. Z pomocy dydaktycznych będą też korzystali uczniowie klas I-III, a także nauczyciele uczący w tych klasach. O realizacji przez szkołę programu CYFROWA SZKOŁA zostali powiadomieni rodzice podczas pierwszej wywiadówki, a także poprzez przygotowane przez szkołę foldery informacyjne.

 
Comments