stempelki

By wśród najmłodszych uczniów, kształtujących dopiero umiejętności czytelnicze, zaszczepić zamiłowanie do czytania i zainteresowanie literaturą i obcowaniem z książką, postanowiliśmy wprowadzić listy zalecanych lektur. Listy te powstały w oparciu o rozmowy i konsultacje z nauczycielami uczącymi w klasach I-III, bo to dla uczniów z tych klas skierowane jest działanie.

Każda z list zawiera określoną dla poziomu klasy liczbę pozycji. Są to tytuły spośród nowości wydawniczych, ale także klasyka wyszperana z bibliotecznego magazynu.

Z pomysłu korzystają chętni uczniowie, którzy za każdą przeczytaną lekturę z listy otrzymują pieczątkę w kształcie książeczki. Dodatkową motywacją jest ocena celująca z edukacji polonistycznej.

W tym roku 100% uczniów przyłączyło się do akcji i systematycznie zbiera stempelki.

Comments