NAUCZYCIELE
1. mgr Paweł Nyklewicz - DYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : technika, edukacja dla bezpieczeństwa2. mgr Renata Bryl
wicedyrektor szkoły 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): fizyka, zajęcia komputerowe

4. mgr Edyta Rembowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język polski

6. mgr Justyna Ignatowska
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): język polski

8. mgr Monika Banaś - Winiarska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): matematyka

10. mgr Katarzyna Grala
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): biologia, przyroda

12. mgr Daniela Frącala
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): język angielski

14. mgr Justyna Smolnik
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język angielski

16. mgr Katarzyna Zielińska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne
 
18. mgr Iwona Kołodziejczyk
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

20. mgr Joanna Gałka
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne

22. mgr Anita Mamos
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

 24. mgr Renata Pluskota
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): religia

26. mgr Aneta Sitek-Rutkowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): plastyka, technika, świetlica

28. Piotr Suwald
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): wychowawca świetlicy

30. mgr Marzena Budzyńska-Górecka
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny

32. mgr Anna Sowała - Rembielak 
nauczyciel dyplomwany
logopeda

34. mgr Katarzyna Mazur-Raźniewska
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny 

36. mgr Agata Pietrzak
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): wychowawca świetlicy

38. mgr Agnieszka Pośpiech
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): wychowawca świetlicy

3. mgr Agata Cieślak
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): geografia

5. mgr Anna Stobiecka
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język polski

7. mgr Mariola Baluch
nauczyciel dyplomowany
przedmioty: matematyka, chemia

9. mgr Monika Majchrzak
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): matematyka

11mgr Magdalena Wilczyńska
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): język rosyjski

13. mgr Aleksandra Kiedrowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język angielski

15. mgr Agnieszka Cichowicz
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): historia, WOS

17. mgr Elżbieta Fulko
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

19. mgr Elżbieta Urbaniak-Kacała
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

21. mgr Urszula Lepla
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne

23. mgr Tomasz Kozłowski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

25. mgr Przemysław Kaniewski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

27. mgr Agnieszka Pluta
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): religia

29. mgr Bożena Witkowska 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): informatyka, zajęcia komputerowe

31. mgr Witold Furmańczyk
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): muzyka, świetlica

33. mgr Robert Staniucha
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): wychowanie fizyczne, geografia

35. mgr Renata Walocha 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): biblioteka, zajęcia komputerowe

37. mgr Martyna Sakiewa
nauczyciel na długotrwałym urlopie
nauczyciel kontraktowy

Comments