NAUCZYCIELE
1. mgr Paweł Nyklewicz - DYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : technika, edukacja dla bezpieczeństwa2. mgr Renata Bryl
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): fizyka, zajęcia komputerowe


4. mgr Edyta Rembowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język polski

6. mgr Justyna Ignatowska
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): język polski

8. mgr Monika Banaś - Winiarska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): matematyka


10. mgr Katarzyna Grala
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): biologia, przyroda

12. mgr Daniela Frącala
nauczyciel na długotrwałym urlopie
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): język angielski

14. mgr Justyna Smolnik
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język angielski

16. mgr Katarzyna Zielińska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna
 
18. mgr Iwona Kołodziejczyk
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

20. mgr Joanna Gałka
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna


22. mgr Anita Mamos
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

 24. mgr Emilian Sadza
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): geografia

26. mgr Aneta Sitek-Rutkowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): plastyka, technika, świetlica


28. mgr Grażyna Baczyńska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): religia

30. Piotr Suwald
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): wychowawca świetlicy


32. mgr Marzena Budzyńska-Górecka
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny

34. mgr Anna Sowała - Rembielak 
nauczyciel mianowany
logopeda

36. mgr Katarzyna Mazur-Raźniewska
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny 

38. mgr Agata Pietrzak
nauczyciel kontraktowy
wychowanie przedszkolne

40. mgr 
Martyna Dudek
nauczyciel na długotrwałym zwolnieniu
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): język angielski


42. mgr 
Maciej Janiak
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): język angielski

3. mgr Agata Cieślak
nauczyciel na długotrwałym urlopie
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): przyroda, geografia

5. mgr Anna Stobiecka
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język polski

7. mgr Mariola Baluch
nauczyciel dyplomowany
przedmioty: matematyka, chemia

9. mgr Monika Majchrzak
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): matematyka

11mgr Magdalena Wilczyńska
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): język rosyjski

13. mgr Aleksandra Kiedrowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język angielski


15. mgr Agnieszka Cichowicz
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): historia, WOS

17. mgr Elżbieta Fulko
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna, religia

19. mgr Elżbieta Urbaniak-Kacała
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

21. mgr Urszula Lepla
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

23. mgr Tomasz Kozłowski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

25. mgr Przemysław Kaniewski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

27. mgr Agnieszka Pluta
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): religia

29. mgr Bożena Witkowska 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): informatyka, zajęcia komputerowe

31. mgr Mirosława Barton
nauczyciel na długotrwałym zwolnieniu
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowawca świetlicy

33. mgr Witold Furmańczyk
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): muzyka, świetlica

35. mgr Robert Staniucha
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

37. mgr Renata Walocha 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): biblioteka, zajęcia komputerowe

39. mgr Martyna Sakiewa
nauczyciel na długotrwałym zwolnieniu
nauczyciel kontraktowy
wychowawca świetlicy

41. mgr Agnieszka Pośpiech
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowawca świetlicy
Comments