NAUCZYCIELE
1. mgr Paweł Nyklewicz - DYREKTOR SZKOŁY
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : technika, edukacja dla bezpieczeństwa2. mgr Renata Bryl
wicedyrektor szkoły 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): fizyka, informatyka

4. mgr Anna Stobiecka
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język polski

6. mgr Monika Banaś - Winiarska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): matematyka

8. mgr Katarzyna Grala
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): biologia

10. mgr Agata Cieślak
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): przyroda, biologia, geografia, świetlica


12. mgr Justyna Smolnik
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język angielski

14. mgr Agnieszka Cichowicz
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): historia, WOS

16. mgr Katarzyna Zielińska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna
 
18. mgr Iwona Kołodziejczyk
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

20. mgr Joanna Gałka
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne

22. mgr Urszula Lepla
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne


 24. mgr Renata Pluskota
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): religia, WDŻWR

26. mgr Aneta Sitek-Rutkowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): plastyka, technika, świetlica

28. mgr Agnieszka Pluta
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): religia

30. mgr Agnieszka Pośpiech
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): świetlica

32. Piotr Suwald
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): świetlica

30. mgr Marzena Budzyńska-Górecka
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny

34. mgr Katarzyna Mazur-Raźniewska
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny

36. mgr Anna Sowała - Rembielak 
nauczyciel mianowany
logopeda

3. mgr Edyta Rembowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język polski


5. mgr Justyna Ignatowska
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): język polski, WOS, logopeda

7. mgr Mariola Baluch
nauczyciel dyplomowany
przedmioty: matematyka, chemia, informatyka

9. mgr Monika Majchrzak
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): matematyka, informatyka

11. mgr Daniela Frącala
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): język angielski

13. mgr Aleksandra Kiedrowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): język angielski

15mgr Magdalena Wilczyńska
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): język rosyjski

17. mgr Elżbieta Fulko
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

19. mgr Elżbieta Urbaniak-Kacała
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

21. mgr Tomasz Kozłowski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): edukacja wczesnoszkolna

23. mgr Urszula Lepla
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne

35. mgr Agata Pietrzak
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): wychowanie przedszkolne

27. mgr Anita Mamos
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

29. mgr Przemysław Kaniewski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

31. mgr Robert Staniucha
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y): wychowanie fizyczne, świetlica

31. mgr Witold Furmańczyk
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): muzyka, świetlica

23. mgr Bożena Witkowska 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): informatyka

35. mgr Renata Walocha 
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): biblioteka, informatyka

37. mgr Martyna Sakiewa
nauczyciel na długotrwałym urlopie
nauczyciel kontraktowy

Comments