PLAN LEKCJI‎ > ‎

KLASA IV


KLASA 4 A
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1.pk/W-F dz.
J.POLSKI -J.POLSKI MATEMATYKA
 2.J.POLSKIHISTORIAJ.POLSKIRELIGIAW-F/zr
 3.MATEMATYKA PLASTYKAZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄMATEMATYKAJ.POLSKI
 4.J.ANGIELSKIMATEMATYKAW-FTECHNIKAJ.ANGIELSKI
 5.PRZYRODAPRZYRODAW-F/zrJ.ANGIELSKIMUZYKA
 6.RELIGIAW-F ch.
zr  
 7.INFORMATYKA    


KLASA 4 B

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1.J.POLSKIWDŻWRJ.ANGIELSKIpk
J.POLSKI
 2.MATEMATYKAW-FPRZYRODATECHNIKAW-F
 3.PRZYRODAMATEMATYKA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄW-FRELIGIA 
 4.INFORMATYKAHISTORIAMUZYKAJ.POLSKIJ.ANGIELSKI
 5.RELIGIAJ.POLSKIJ.POLSKIJ.ANGIELSKIMATEMATYKA
 6.W-F MATEMATYKA PLASTYKA
    pk  

KLASA 4 C

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1.W-F dz.
MATEMATYKAPRZYRODA--
 2.PRZYRODAJ.ANGIELSKIJ.POLSKIHISTORIAW-F
 3.J.ANGIELSKIRELIGIAZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄJ.POLSKI TECHNIKA  
 4.J.POLSKIJ.POLSKIW-FMATEMATYKAMATEMATYKA
 5.MATEMATYKAPLASTYKAW-FMUZYKAJ.POLSKI
 6.
W-F ch. /INFORMATYKARELIGIAWDŻWR
J.ANGIELSKI
 7.
INFORMATYKA /
   


Comments