PLAN LEKCJI‎ > ‎

KLASA VI

KLASA 6 A

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1.zaj.korekc.komp.ZAJ. DYD-WYR Z MATEMATYKI

ZAJ. DYD-WYR Z J.POLSKIEGO

 2.J.POLSKI PLASTYKAMATEMATYKAHISTORIAZAJ. JĘZYKOWE
 3.J.ROSYJSKIRELIGIAZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄMATEMATYKAJ.POLSKI
 4.INFORMATYKA /
J.ANGIELSKI
J.POLSKI J.ANGIELSKIRELIGIAGEOGRAFIA
 5.J.ANGIELSKI / INFORMATYKA
MATEMATYKAJ.POLSKI
J.POLSKIJ.ANGIELSKI
 6.MATEMATYKA
zaj. rewal./ W-Fdz.
BIOLOGIA
TECHNIKAHISTORIA
 7.W-F ch.
W-F dz.MUZYKAW-F
 8.W-F ch.
 zaj.rewal/W-F dz. W-F ch.

KLASA 6 B

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1.W-F ch.
ZAJ. DYD-WYR Z MATEMATYKI
ZAJ. DYD-WYR Z J.POLSKIEGOJ.ANGIELSKI
2.W-F ch.
GEOGRAFIA ZAJ. JĘZYKOWE
MATEMATYKARELIGIA 
3.HISTORIAMATEMATYKA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄHISTORIAMATEMATYKA
4.J.POLSKIJ.POLSKIJ.ANGIELSKITECHNIKAPLASTYKA
5.MATEMATYKAJ.ANGIELSKIJ.POLSKIJ.POLSKIJ.POLSKI
6.J.ROSYJSKIW-FINFORMATYKA
MUZYKAWDŻWR
7.BIOLOGIA W-F dz.
RELIGIAW-F dz.
8.zaj.korekc.komp. W-F
 
 

Comments