PLAN LEKCJI‎ > ‎

KLASA VI

KLASA 6 A

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1.-
ZAJ. DYD-WYR Z MATEMATYKI
W-F ch.
ZAJ. DYD-WYR Z J.POLSKIEGO
MATEMATYKA
 2.W-F dz.PLASTYKAW-F ch.J.ROSYJSKIHISTORIA
 3.J.POLSKI
RELIGIAZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄMATEMATYKAJ.POLSKI
 4.INFORMATYKA /
J.ANGIELSKI
J.POLSKI J.ANGIELSKIRELIGIAGEOGRAFIA
 5.J.ANGIELSKI / INFORMATYKA
MATEMATYKAJ.POLSKI
J.POLSKIJ.ANGIELSKI
 6.MATEMATYKAzaj. rewal./ W-Fdz.
BIOLOGIA
TECHNIKAMUZYKA
 7.W-F ch.
W-F dz.HISTORIA
ZAJ. JĘZYKOWE
zaj. rewal./ W-Fdz.
 8.W-F ch.
  WDŻWR  

KLASA 6 B

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1.W-F ch.
ZAJ. DYD-WYR Z MATEMATYKI-
ZAJ. DYD-WYR Z J.POLSKIEGO-
2.W-F
GEOGRAFIA ZAJ. JĘZYKOWE
MATEMATYKARELIGIA 
3.J.ROSYJSKI
MATEMATYKA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄHISTORIAMATEMATYKA
4.MATEMATYKAJ.POLSKIJ.ANGIELSKITECHNIKAPLASTYKA
5.J.POLSKIJ.ANGIELSKIJ.POLSKIJ.POLSKIJ.POLSKI
6.HISTORIAW-FINFORMATYKA
RELIGIAJ.ANGIELSKI
7.BIOLOGIA W-F dz.
MUZYKA
W-F dz.
8.  W-F ch.
 
 

Comments