PLAN LEKCJI‎ > ‎szkoła podstawowa‎ > ‎

KLASA IV


KLASA IVA
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1. INFORMATYKA/pk J.POLSKI J.ANGIELSKI RELIGIA MATEMATYKA
 2. J.POLSKI HISTORIA J.POLSKI J.POLSKI W-F/pk
 3. RELIGIA PLASTYKA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ MATEMATYKA J.POLSKI
 4. MATEMATYKA MATEMATYKA W-F TECHNIKA J.ANGIELSKI
 5. PRZYRODA PRZYRODA W-F/pk J.ANGIELSKI MUZYKA
 6. W-F  pk  
 7. -/INFORMATYKA    


KLASA IVB

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1. J.POLSKIpkJ.ANGIELSKIPLASTYKAJ.POLSKI
 2. MATEMATYKAW-FPRZYRODAW-FTECHNIKA
 3. PRZYRODAMATEMATYKA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ W-FJ.ANGIELSKI
 4. INFORMATYKAHISTORIAMUZYKAJ.POLSKIRELIGIA
 5. RELIGIAJ.POLSKIJ.POLSKIJ.ANGIELSKIMATEMATYKA
 6. W-F  MATEMATYKA WDŻWR 
    pk  

KLASA IVC

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 1. -MATEMATYKAPRZYRODA-TECHNIKA
 2. PRZYRODAJ.ANGIELSKIJ.POLSKIHISTORIAW-F
 3.J.ANGIELSKIRELIGIA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄJ.POLSKI J.ANGIELSKI
 4. J.POLSKIJ.POLSKIW-FMATEMATYKAMATEMATYKA
 5. MATEMATYKAPLASTYKAW-FMUZYKAJ.POLSKI
 6. W-F -/INFORMATYKARELIGIA INFORMATYKA/-
 7. WDŻWR    


Comments