PODRĘCZNIKI 2017/2018

W ZAKŁADKACH ZAMIESZCZONY JEST WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UWAGA:
  • Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szkoły podstawowej zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczane (wydawane) zgodnie z ustalonym regulaminem od września 2017 r. 
podręczniki do religii, WDŻ oraz j.rosyjskiego (w kl. 4, 5, 6) rodzice zakupują sami.

  • Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klasy 2, 3 gimnazjum zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczane (wydawane) zgodnie z ustalonym regulaminem od września 2017 r. (z wyjątkiem religii i WDŻWR – klasa 1, 2).
podręczniki do religii oraz WDŻ rodzice zakupują sami.
Podstrony (2): gimnazjum szkoła podstawowa
Comments