PODRĘCZNIKI 2018/2019

W ZAŁĄCZNIKU ZAMIESZCZONY JEST WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW 
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UWAGA:
  • Materiały dla wychowanków przedszkola oraz oddziału 0 kupowane są przez rodziców.
  • Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z  dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655), zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczane (wydawane) zgodnie z ustalonym regulaminem od września 2018 r. 
podręczniki do religii, WDŻ (przedszkole i klasy 0-8) oraz j.rosyjskiego (w kl. 5, 6) rodzice zakupują sami.

  • Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klasy 3 gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem MEN z  dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655), zostaną zakupione przez szkołę i wypożyczane (wydawane) zgodnie z ustalonym regulaminem od września 2017 r. (z wyjątkiem religii i WDŻWR – klasa 1, 2).
podręczniki do religii oraz WDŻ rodzice zakupują sami.
Podstrony (1): wyprawka przedszkolaka
ĉ
szkoła Janiszewice,
15 lip 2018, 13:59
Comments