PROFILAKTYKA a TY PRZYSTANEK PaT-ZAPOLICE 2016

W dniach od 18.06 do 19.06.2016 odbył się IV Powiatowy Przystanek PaT. Na przystanek pojechało 20 uczniów naszej szkoły. Wszyscy obecni wzięli udział w wybranych przez siebie warsztatach. Był to trzeci przystanek w którym uczestniczyła nasza szkoła. Jak mówią nasi uczniowie było "super mega fantastycznie". W niedzielę odbył się finał, na który zostali zaproszeni różni goście m.in. rodzice uczniów. Każdy pokazał czego nauczył się na warsztatach
i wyszło im to naprawdę wspaniale.
 
      
   
 

ZRYW WOLNYCH SERC
- 2016
W dniu 1 czerwca 2016r. uczniowie klas I b, II a, III a, III b (19 uczniów) naszego gimnazjum wraz z opiekunami Marzeną Budzyńską- Górecką oraz Martyna Bruzik  uczestniczyli w Ogólnopolskim Glosie Profilaktyki ,,Zryw Wolnych Serc" w tym roku organizowała go Powiatowa Komenda Policji w Zduńskiej Woli. Spotkanie było cudowne w szczególności zabawa przy tańcu ,,belgijka ".24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
2016  

W niedzielę 10 stycznia 2016r. po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Marzeną Budzyńską- Górecką, Agatą Cieślak, Danielą Frącalą oraz Martyną Sakiewą wzięli udział w 24 Finale Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Czternastu wolontariuszy z klas: 3 a szkoły podstawowej, I a, I b, III a gimnazjum. Nasz udział w 24 Finale WOŚP zakończyliśmy degustacja pysznego tortu w PG 1 w Zduńskiej Woli i podziwianiem sztucznych ogni "światełka do nieba".


III POWIATOWY PRZYSTANEK PaT- CZECHY
2015
   W dniach 22-23 maja 2015 r. nasza grupa (16 osób) pod opieką pani Marzeny Budzyńskiej-   Góreckiej świetnie bawiła się na zorganizowanych warsztatach oraz wieczornej dyskotece. Było  fantastycznie!

PROJEKT PROFILAKTYCZNY 3 GRUDNIA 2014
,,MODA NA ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW- JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE I INNYCH''

ZRYW WOLNYCH SERC- PAJĘCZNO


W czerwcu 2014 roku wybraliśmy się wraz z innymi grupami PaT: Wojsławice, Szadek, Zapolice, Wieluń do Pajęczna na Ogólnopolski Głos Profilaktyki ,,Zryw Wolnych Serc". Mieszkańcom Pajęczna przybliżyliśmy czym jest PaT. Oczywiście nie mogło obyć się bez wspólnych tańców. W strugach deszczu najlepiej tańczy się ,,belgijkę". Nasz ,,wesoły autobus" pod kierunkiem rzecznika policji
w Zduńskiej Woli wrócił pełen energii, szczęścia i sił do działania.
 

PIERWSZY WYJAZD NA II POWIATOWY PRZYSTANEK PaT WOJSŁAWICE- SZADEK 11-12 KWIETNIA 2014 ROKUNasza grupa w liczbie 13 osób pod opieką Pani Marzeny Budzyńskiej-Góreckiej po raz pierwszy pojechała na II Powiatowy Przystanek PaT Wojsławice-Szadek kwiecień 2014. Bawiliśmy się świetnie! Uczestniczyliśmy w różnych warsztatach m.in.: kulinarne, cukiernicze, wokalne, policyjno-kryminalne, samoobrona, zumba, steap aerobik, dziennikarskie. Mieszkaliśmy w ''super wytwornym'' internacie. Jedzenie pierwsza klasa. W koncercie finałowym, w który byli zaproszeni rodzice pokazaliśmy wszystko to czego się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy. Jeśli chcecie zobaczyć jak było obejrzyjcie zdjęcia.
I tak właśnie narodziła się w naszej szkole- gimnazjum grupa PaT!!


 ProgramProfilaktyka a Ty


W naszej szkole- gimnazjum od kwietnia zeszłego roku powstała i działa grupa PaT. Po raz pierwszy pokazaliśmy się na II Powiatowym Przystanku PaT Wojsławice-Szadek 2014.

 Program Komendy Głównej Policji
„Profilaktyka a Ty”

Co to jest PaT? Do kogo jest kierowany? Jakie są założenia programu? Gdzie można się spodziewać jego realizacji? Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedzi na tej stronie www.pat.policja.gov.pl

 

Co to jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie (zespół osobowy Impresariatu PaT wymieniony jest w zakładce KONTAKT.

 

PaT to program:

- mody na życie bez uzależnień;

- profilaktyki rówieśniczej;

- dobrych wiadomości, a nie protestów;

- zaproszeń, a nie wykluczeń;

- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;

- bez nagród i działania za coś;

- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

 

Główni partnerzy programu PaT:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzez program "Razem bezpieczniej"
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
 • Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Straż Graniczna
 • Zarząd Główny NSZZ Policjantów
 • Miesięcznik „POLICJA 997”

Wyższe uczelnie obecne są w programie PaT poprzez studenckie koła naukowe lub uczelniane grupy PaT (oficjalne rozpoczęcie współdziałania Uczelni z programem PaT następuje z dniem podpisania Deklaracji Akademickiej – więcej w zakładce DEKLARACJA AKADEMICKA. Deklarację Akademicką z programem PaT podpisały:

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Oddział Zamiejscowy w Chorzowie)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów Edukacyjnych)
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Cele programu:

 • Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
   
 • Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
   
 • Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
   
 • Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.
   

Program PaT realizowany jest  przez cały rok w siedmiu obszarach jednocześnie:


Obszar pierwszy  działanie

Działanie PaT polega na przeprowadzeniu spotkania/szkolenia kierowanego do jednego z wymienionych adresatów:

 • MŁODZIEŻ – działanie PaT/M (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Działanie organizowane jest na zaproszenie lokalnego samorządu i Policji (miasto/powiat/gmina). Realizacja działania PaT/M jest bezkosztowa. Wymogi logistyczne finansowane są przez samorząd.
   
 • RODZICE – to działanie PaT/R (dla rodziców młodzieży szkolnej). Działanie organizowane jest na zaproszenie lokalnego samorządu i Policji (miasto/powiat/gmina). Realizacja działania PaT/R jest bezkosztowa. Wymogi logistyczne finansowane są przez samorząd.
   
 • LIDERZY – to działanie PaT/L (dla liderów młodzieżowych PaT w formie szkolenia z zarządzania grupą PaT). Działanie organizowane jest przez Impresariat PaT. Szkolenie liderów PaT finansowane jest z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (MSW).
   
 • NAUCZYCIELE/ANIMATORZY – PaT/E (dla nauczycieli/animatorów w formie szkolenia eksperckiego PaT). Działanie organizowane jest w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obszar szkolenia obejmuje województwa wytypowane przez MEN w danym roku kalendarzowym. Biorą w nim udział osoby dorosłe zaangażowane w różne formy pracy
  z młodzieżą. Uczestników szkolenia typują lokalne samorządy. Szkolenie PaT/E poprzedza spotkanie na szczeblu wojewódzkim z udziałem przedstawicieli wojewody, marszałka województwa, kuratora oświaty oraz komendanta wojewódzkiego Policji.  Szkolenie eksperckie PaT/E (edukacja) finansowane jest z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (MEN).
   

Wyraźne zróżnicowanie grup wynika z odmiennego sposobu komunikowania się z adresatem.

Struktura działań PaT obejmuje następujące części:

 • PaT/M (młodzież): informacja o programie PaT, spektakl edukacyjno-profilaktyczny, badanie naukowe (ankieta audytoryjna) poświęcone rozpoznawaniu zagrożeń zjawiskiem narkomanii wśród uczniów, edukacja w zakresie prawa z wykorzystaniem metody dramy, rozmowa z młodzieżą na temat postaw społecznych, kampania programu PaT „NIE WSIADAM!” dotycząca prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców oraz film edukacyjno-profilaktyczny. Działanie PaT/M trwa 90 minut i prowadzone jest w ramach szkolnego programu profilaktycznego.
   
 • PaT/R (rodzice): informacja o programie PaT, spektakl edukacyjno-profilaktyczny, prezentacja wyników badań z działań PaT/M oraz otwarta dyskusja prowadzona z uczestnikami spotkania. Działanie PaT/R trwa 60 minut i najczęściej prowadzone jest na terenie szkoły przed wywiadówkami z rodzicami.
   
 • PaT/L (liderzy): wykłady i ćwiczenia dla młodzieżowych liderów PaT na temat zarządzania grupą rówieśniczą, kompetencji interpersonalnych oraz współpracy z oświatą, samorządem
  i Policją. Szkolenie Ogólnopolskiego Zespołu Liderów PaT prowadzone jest dwa razy w roku. Uczestniczą w nim liderzy PaT lub ich przedstawiciele. Centralne szkolenie trwa 4 dni i dla liderów PaT jest bezkosztowe. Impresariat PaT wspiera również szkolenia lokalnych Zespołów Liderów PaT, które finansowane są przez lokalne samorządy.
   
 • PaT/E (edukacja): to szkolenie uczestniczące dla animatorów/nauczycieli, którego program obejmuje bezpośredni udział w przygotowaniu działania PaT/M oraz egzamin ekspercki PaT. Szkolenie trwa 4 dni. Kończy się zbudowaniem młodzieżowej grupy PaT, przeprowadzeniem działania PaT/M z udziałem utworzonej grupy PaT i uczestników szkolenia oraz wręczeniem certyfikatów eksperckich PaT.
    


Comments