NASZ PATRON

 ks. Jan Twardowski - patron naszej szkoły     W dziejach każdej szkoły są wydarzenia, które trwale wpisują się w jej historię. Takim właśnie wydarzeniem dla Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach było nadanie imienia ks. Jana Twardowskiego oraz wręczenie sztandaru. Nasza szkoła wytyczyła sobie to zadanie w 2007 roku. We wrześniu z inicjatywy dyrektora Pawła Nyklewicza i przy aprobacie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów rozpoczął się proces zmierzający do nadania placówce imienia. W drodze konkursu i demokratycznych wyborów spośród wielu propozycji społeczność szkolna wraz z rodzicami wybrała na patrona postać kapłana - poety ks. Jana Twardowskiego. ...

                        HYMN SZKOŁY
          1. By kochać każdego człowieka,
              Szlak nie łatwy wyznaczasz nam,
              Wymagać prawości od siebie,
              I przykład innym nieść.

     Ref. Do pracy więc drodzy uczniowie,
             Patron drogę wskaże sam,
             Janie od biedronki,
             Pomagaj w tym dziele nam.

          2. Szlachetnym się stawać człowiekiem,
              Pokonać trudności i strach,
              Budować pokój i zgodę,
              Miłością zdobywać świat.

   tekst: Pluskota Renata, Rembowska Edyta
   muzyka: Furmańczyk Witold, Mac Dominik

Wersja instrumentalna do pobrania na dole strony !!!

    Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Był synem Jana i  Anieli, miał trzy starsze siostry: Halinę, Lucynę i Marię Uczęszczał do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W latach 1933 - 1935 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych". To tu właśnie zadebiutował jako poeta i prozaik. Maturę zdał w 1936. W 1937 ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. "Powrót Andersena". W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył dopiero po wojnie w 1947.

    W czasie II wojny światowej, podczas której zaginął cały jego wcześniejszy dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim.

    W trakcie wojny w roku 1945 zaczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Naukę w seminarium kontynuował z przerwami do 1948 roku, kiedy to 4 lipca przyjął święcenia kapłańskie. Zajął się nauczaniem religii w szkole specjalnej w Żbikowie. Przez wiele lat był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, którym później zadedykował dwa zbiory: "Zeszyt w kratkę" oraz "Patyki i patyczki".

    Wcześniej, bo już pod koniec 1945 roku, powrócił do publikowania wierszy. Jego twórczość trafiła wówczas m.in. na łamy Tygodnika Powszechnego. Po wojnie wydał m.in. tomy: "Wiersze" (1959), "Znak ufności" (1970) - tom, który przyniósł poecie dużą popularność, "Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi" (1973), "Niebieskie okulary" (1980), "Który stwarzasz jagody" (1983), "Na osiołku" (1986), "Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1939-85" (1986),"Sumienie ruszyło" (1989), "Niecodziennik" (1991) - to głównie zbiór anegdot okraszony kilkoma krótkimi wierszami,"Nie martw się" (1992), "Wiersze" (1993).

    W 1980 roku uhonorowano ks.Twardowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 roku otrzymał z rąk dzieci Order Uśmiechu, w 2000 roku nagrodę IKAR, a rok później TOTUS, która zwana jest również "katolickim Noblem". W 1999 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 w Warszawie. Pochowany został w krypcie dla zasłużonych Świątyni Opatrzności Bożej, zgodnie z życzeniem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Wolą księdza Twardowskiego było, aby pochować go na Powązkach.

    Liryka księdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Dobrze widoczne są liczne odwołania i metafory dotyczące przyrody (także, jako pochwała stworzenia). Wiersze tego autora często, poprzez apostrofy i inne środki stylistyczne, mają charakter modlitewny .    W kwietniu 2010 roku Rada Gminy Zduńska Wola podjęła uchwałę dotyczącą nadania imienia „ks. Jana Twardowskiego” naszej szkole. Fakt ten spotęgował jeszcze bardziej nasze przygotowania. Wyznaczyliśmy sobie cele, zaplanowaliśmy różnego rodzaju czynności, podzieliliśmy zadania zmierzające do zrealizowania przedsięwzięcia. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień 12 czerwca 2010 roku.
    Uroczystość była efektem współpracy oraz niezwykłego zaangażowania uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Sztandar został ufundowany dzięki staraniom Rady Rodziców oraz przychylności wielu fundatorów, których nazwiska umieściliśmy na pamiątkę na specjalnie przygotowanej tablicy „PRZYJACIELE SZKOŁY”. Każda ofiarowana suma była dla nas niezwykle ważna. Prosząc o wsparcie naszej uroczystości, spotkaliśmy się z życzliwością wielu osób i firm.
    Kiedy wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnej części uroczystości. Dyrektor szkoły – mgr Paweł Nyklewicz, serdecznie powitał wszystkich dostojnych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Na uwagę zasługuje fakt, iż na nasze zaproszenie odpowiedzieli i przybyli:
Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska, Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński, Dyrektor Delegatury w Sieradzu – Elżbieta Modrzejewska, Wójt Gminy Zduńska Wola - Henryk Staniucha, Wiceminister Rolnictwa - Artur Ławniczak, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi – Jolanta Pustelnik, Sekretarz Gminy Zduńska Wola – Ewa Padzik, Przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola – Janusz Sakiewa, Radni Gminy Zduńska Wola, Dyrektorzy Szkół, duchowni z pobliskich nam parafii, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożarnej, emerytowani nauczyciele naszej szkoły, a także wielu sponsorów i naszych przyjaciół. Wyjątkowymi gośćmi byli: Tadeusz Olszewski oraz Longin Glijer – przyjaciele ks. Twardowskiego.
    W tej podniosłej celebrze uczestniczyły poczty sztandarowe szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Zduńska Wola, a także sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach.

    Tego dnia, po raz pierwszy w historii szkolny chór wykonał hymn naszej szkoły. Autorami słów były nauczycielki naszej szkoły: Edyta Rembowska i Renata Pluskota, natomiast muzykę skomponowali D.Mac oraz Witold Furmańczyk. Wszyscy zgromadzeni mieli również okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów. Inscenizację przygotowali nauczyciele Edyta Rembowska, Renata Pluskota, Renata Walocha, Witold Furmańczyk. Wyjątkową scenografię przygotowały Dorota Rosińska oraz Iwona Kołodziejczyk. Tematem spektaklu były wybrane zdarzenia z życia Ks. Jana, które ukształtowały jego wszechstronną osobowość.

    Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy poświęconej patronowi, na której widnieje obraz namalowany przez D.Gmyrka oraz jeden z licznych cytatów patrona, który wybraliśmy wraz z uczniami jako motto przewodnie: 
„Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą”.

Jan Kamiński - Kurator Łódzki 
Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki
Henryk Staniucha - Wójt Gminy 

Tadeusz Olszewski - przyjaciel ks.Jana
 Elżbieta Modrzejewska - Dyrektor   
                                           Delegatury KO
Ć
HYMN SZKOLY.mp3
(1231k)
szkoła Janiszewice,
15 wrz 2017, 14:19
Comments