REKRUTACJAREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Zgodnie z ustawą PRAWO OŚWIATOWE rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszenia lub złożenia wniosku, dokonujecie Państwo osobiście w szkole.


Aby ułatwić Państwu dopełnienie formalności związanych z zapisem dziecka do Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, poniżej zamieszczone zostały podstrony z drukami do pobrania dla poszczególnych oddziałów: