REKRUTACJA 2018/2019REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZANOWNI PAŃSTWO! 

PRZEDSZKOLE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przypomina o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6-letniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła przyjmuje zapisy od 1 marca 2018 r.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 pkt 1), ustawa PRAWO OŚWIATOWE z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59)

Wydawanie druków zgłoszeń w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przypomina o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem do szkoły na rok szkolny 2018/2019 dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu.

Szkoła przyjmuje zapisy od 1 marca 2018 r.

Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1), ustawa PRAWO OŚWIATOWE z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59)

Wydawanie druków zgłoszeń w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku, dokonujecie Państwo osobiście w szkole.


Aby ułatwić Państwu dopełnienie formalności związanych z zapisem dziecka do Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, poniżej zamieszczone zostały podstrony z drukami do pobrania dla poszczególnych oddziałów:

Comments