REKRUTACJA 2020/2021REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZANOWNI PAŃSTWO! 

PRZEDSZKOLE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przypomina o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem  do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dziecka 6-letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

Szkoła przyjmuje zapisy od 2 marca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 pkt 1), ustawa PRAWO OŚWIATOWE z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.)

Wydawanie druków zgłoszeń w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00 (możliwe pobranie ze strony internetowej).


SZKOŁA PODSTAWOWA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego przypomina o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem do szkoły na rok szkolny 2020/2021 dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu.

Szkoła przyjmuje zapisy od 2 marca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1), ustawa PRAWO OŚWIATOWE z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.)

Wydawanie druków zgłoszeń w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00 (możliwe pobranie ze strony internetowej).


Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku, dokonujecie Państwo osobiście w szkole.


Aby ułatwić Państwu dopełnienie formalności związanych z zapisem dziecka do Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, poniżej zamieszczone zostały podstrony z drukami do pobrania dla poszczególnych oddziałów:


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JANISZEWICACH

PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU DOPEŁNIENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DO SZKOŁY DZIECKA:

·     PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU W R.SZ. 2020/2021,

·     DZIECKA PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W R.SZ. 2020/2021.

 

Szkoła przyjmuje zapisy od 2 marca 2020r.

Wydawanie i przyjmowanie druków w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00.


w zakładce REKRUTACJA znajdują się informacje oraz pliki do pobrania dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Comments