WYWIADÓWKI


W  roku  szkolnym  2019/2020
WYWIADÓWKI  i  DNI  KONSULTACJI   dla rodziców  
zaplanowano  w  następujących  terminach:

  


            Terminy WYWIADÓWEK:
 września 2019 r.
 grudnia 2019 r.
stycznia 2020 r.
maja 2020 r.

     

      Terminy DNI OTWARTYCH:

 października 2019 r.
 marca 2020 r.


        Terminy ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH:
              w razie konieczności lub potrzeb !


      UWAGA !    
dokładne godziny tych spotkań ustalane będą w ciągu trwania roku szkolnego

Comments