WYWIADÓWKI


W  roku  szkolnym  2018/2019 
WYWIADÓWKI  i  DNI  KONSULTACJI   dla rodziców  
zaplanowano  w  następujących  terminach:

  


            Terminy WYWIADÓWEK:
19 września 2018 r.
12 grudnia 2018 r.
16 stycznia 2019 r.
15 maja 2019 r.

     

      Terminy DNI OTWARTYCH:

24 października 2018 r.
20 marca 2019 r.


        Terminy ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH:
              w razie konieczności lub potrzeb !


      UWAGA !    
dokładne godziny tych spotkań ustalane będą w ciągu trwania roku szkolnego

Comments