WYWIADÓWKI


W  roku  szkolnym  2017/2018 
WYWIADÓWKI  i  DNI  KONSULTACJI   dla rodziców  
zaplanowano  w  następujących  terminach:

  


            Terminy WYWIADÓWEK:
14 września 2017 r.
13 grudnia 2017 r.
24 stycznia 2018 r.
16 maja 2018 r.

     

      Terminy DNI OTWARTYCH:

8 listopada 2017 r.
21 marca 2018 r.


        Terminy ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH:
              w razie konieczności lub potrzeb !


      UWAGA !    
dokładne godziny tych spotkań ustalane będą w ciągu trwania roku szkolnego

Comments