WYWIADÓWKI


W  roku  szkolnym  2016/2017 
WYWIADÓWKI  i  DNI  KONSULTACJI   dla rodziców  
zaplanowano  w  następujących  terminach:

  


            Terminy WYWIADÓWEK:
21 września 2016 r.
7 grudnia 2016 r.
11 stycznia 2017 r.
10 maja 2017 r.

     

      Terminy DNI OTWARTYCH:

9 listopada 2016 r.
15 marca 2017 r.


        Terminy ZEBRAŃ INFORMACYJNYCH:
              w razie konieczności lub potrzeb !


      UWAGA !    
dokładne godziny tych spotkań ustalane będą w ciągu trwania roku szkolnego

Comments