SPRAWDZIANY, EGZAMINY

WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO UCZNIÓW KLASY VI 2014/2015

  SZKOŁAOKE CKE  POWIAT GMINA  MIASTO
 wynik ogólny 68,19 %  64,30%65% 64,60% 
 język polski 68,76% 71% 73%70,70%70,10%  71,50%
 matematyka67,60%61%  61% 57,60%59,70%57,40%
 język angielski 79% 77%78% 77,10% 75%78,60% 

WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014/2015

 PRZEDMIOTSZKOŁA OKE CKE POWIATGMINA MIASTO 
 historia + WOS 68,59% 64% 64% 63,40% 69,40% 62,20%
 język polski 68,75%63% 62% 59,30%66,40%57,70% 
 przyroda (fizyka, chemia, geografia, biologia) 52,53%50%50%49,10%51,30%48,50%
 matematyka52,55%48%48%46,10%52,60%44,20%
 j.angielski (p.podstaw.) 68,97%66%67%63,80%64,40%64,80%
 j.angielski (p.rozszerz.)46,73%47%48%45,10%43,70%47,40%
 j.rosyjski (p.podstaw.) 80,50%60%58%  76,40% 
 j.rosyjski (p.rozszerz.) 58,50% 48%42% 53,50% 


WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO  2013/2014

 

Przedmiot:

Średnia szkoły

województwo

Część humanistyczna

J. polski

77%

68%

Historia i WOS

69%

59%

Część matematyczno  - przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze

59%

53%

Matematyka

57%

48%

 J. angielski

 Poziom podstawowy

81%

66%

Poziom rozszerzony

61%

46%

J. rosyjski

Poziom podstawowy

44%

65%

Poziom rozszerzony

18%

45%


WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO 2013/2014
 
średnia sprawdzianu w naszej szkole wyniosła 24,69 pkt  / na 40 pkt      
(klasa VIa - 26,00       klasa VIb - 23,13)
średnia wojewódzka  - 25,78
średnia OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) - 24,56                               
                                                     GRATULUJEMY !!!  :)


"EWD" ZA LATA 2010-2012

Poznaliśmy już dane EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ dotyczące naszej szkoły. Wg tego badania nasze gimnazjum to SZKOŁA SUKCESU.
Więcej na temat tego badania znajdą Państwo na oficjalnej stronie  http://ewd.edu.pl
(wystarczy w wyszukiwarkę wpisać nazwę naszej placówki :). 
Na stronie tej można także porównać osiągnięcia naszej szkoły z osiągnięciami innych placówek.
schemat z egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna

schemat z egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza


WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO  2011/2012

 

Średnia szkoły

Średnia OKE

Miejsce w powiecie

Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu:

Matematyki

58,6%

48%

I miejsce

Przyroda

52,9%

50,3%

II miejsce

Część z języka obcego nowożytnego z zakresu:

Języka angielskiego
(na poziomie podstawowym)

74%

63,2%

I miejsce

Języka angielskiego
(na poziomie rozszerzonym)

59,5%

46,3%

I miejsce

Języka rosyjskiego
(na poziomie podstawowym)

68%

66,7%

 

Języka rosyjskiego
(na poziomie rozszerzonym)

41,5%

39,9%

 

Część humanistyczna z zakresu:

Języka polskiego

64,8%

65%

IV miejsce

Historii i wiedzy
o społeczeństwie

71,5%

61%

I miejsce


Uczeń który najlepiej napisał egzamin gimnazjalny to Wiktor Sobociński. Jego średni wynik egzaminu to 92,5%

Wyniki ucznia z poszczególnych przedmiotów:

                        ·        Historia i WOS – 88%

                        ·        Język polski – 91%

                        ·        Przyroda – 81%

                        ·        Matematyka – 100%

                        ·        J. angielski poziom podstawowy – 100%

                        ·        J. angielski poziom rozszerzony – 95%


WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO 2011/2012
 
średnia sprawdzianu w naszej szkole wyniosła 24,36 pkt  / na 40 pkt
średnia wojewódzka  - 22,90
średnia OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) - 22,70
                                                              
                                                                 GRATULUJEMY !!!  :)

Według skali "EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA" (EWD) - która pozwala określić efektywność nauczania szkoły na podstawie porównania wyników ze sprawdzianu po klasie szóstej z wynikami osiągniętymi na egzaminie gimnazjalnym, nasza placówka kwalifikuje się jako 
SZKOŁA DOBREGO PRZYKŁADU !!!


WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO  2010/2011

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:    średnia 26,82 pkt 
kl III a – 28,21 pkt
kl III b – 25,42 pkt 
OKE –25,20 pkt 
Województwo łódzkie –25,16 pkt

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA: średnia 22,66 pkt
kl III a – 22,58 pkt
kl III b – 22,74 pkt
OKE – 23,67 pkt
Województwo łódzkie –23,81 pkt

JĘZYK ANGIELSKI: średnia 27,16 pkt
kl III a – 29,74 pkt
kl III b – 24,58 pkt
OKE – 28,10 pkt
Województwo łódzkie – 28,56 pkt

WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO 2010/2011

średnia sprawdzianu w naszej szkole wyniosła 27,85 pkt  / na 40 pkt
                             klasa VI a - 25,72
                             klasa VI b - 30,40
średnia wojewódzka  - 25,36
średnia OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) - 25,17
                                                                GRATULUJEMY !ii  :)WYNIKI SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO  2009/2010

Średnia sprawdzianu wyniosła   21,79 pkt/ na 40 pkt

Średnia: OKE – 24,33 pkt
(OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna)WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO  2009/2010


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:    średnia 30,49 pkt
                                                kl III a – 32,36 pkt
                                                kl III b – 28,96 pkt
OKE –29,91 pkt
Województwo łódzkie –29,69 pkt

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:    średnia   25,94 pkt
                                                kl III a – 28,55 pkt
                                                kl III b – 23,81 pkt
OKE – 23,61 pkt
Województwo łódzkie –22,88 pkt


JĘZYK ANGIELSKI:     średnia  29,82 pkt
                                                kl III a – 33,27 pkt
                                                kl III b – 27,00 pkt
OKE – 29,34 pkt
Województwo łódzkie – 29,93 pkt

Comments