SPRAWDZIANY, EGZAMINYWYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018/2019


 PRZEDMIOT SZKOŁA CKE OKE MIASTO GMINA POWIAT
 HISTORIA I WOS 64,1 59,0 59,0 58,0 63,1 58,7
 J. POLSKI 75,8 63,0 63,0 61,7 70,6
 62,7
 PRZYRODA 54,4 49,0 50,0 48,3 49,9 48,4
 MATEMATYKA 47,8  43,0  43,0 41,1 42,7 41,0
 J.ANGIELSKI PODST.
 83,9 68,0 68,0 71,1 67,5
 69,2
 J.ANGIELSKI ROZ. 71,6 53,0 52,0 55,2 51,7 53,1
 J.ROSYJSKI PODST. 51,4 59,0 65,0 - 59,7 59,7


WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW 2018/2019 PRZEDMIOT SZKOŁA OKE CKE MIASTO GMINA POWIAT
  J.POLSKI 71,68 63 63 61 71 63
 MATEMATYKA 47,82 45 45 41 47 42
  J.ANGIELSKI 64,1 58 59 61 58 58WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018

 PRZEDMIOTSZKOŁA OKE
(okręgowa komisja egzaminacyjna)
CKE
(centralna komisja egzaminacyjna)
MIASTOGMINA POWIAT 
 historia + WOS67,3%58% 59% 55,2% 65,3% 57%
 język polski 72,7%67% 68% 65,8%72,2%66,8% 
 przyroda (fizyka, chemia, geografia, biologia) 62,3%56%56%53,2%58,8%54,2%
 matematyka57,1%52%52%48,1%53,2%49,1%
 j.angielski (p.podstaw.)73,6%67%68%66,4%69,6%65,6%
 j.angielski (p.rozszerz.)51%50%52%48,3%52,5%47,9%
 j.rosyjski (p.podstaw.) 87,5%63%61%60%  67,9%67,5% 
Comments