SZKOŁA‎ > ‎

my w liczbach

W roku szkolnym 2017/2018 do naszej szkoły uczęszcza:

     * do szkoły podstawowej - 261
uczniów
     * do gimnazjum - 81 uczniów
     * do oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich- 18 uczniów
     * do oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich- 14 uczniów


KLASY  I  WYCHOWAWCY

  •  szkoła podstawowa + oddziały przedszkolne 

klasa   

ilość uczniów

wychowawca

oddział przedszkolny (3-4 latki)

18

Agata Pietrzak, Urszula Lepla

oddział przedszkolny (5-6 latki)

14

Katarzyna Zielińska

I

20

Elżbieta Fulko

II

19

Elżbieta Urbaniak - Kacała

III A

22

Tomasz Kozłowski

III B

20

Iwona Kołodziejczyk

III C

16

Joanna Gałka

IV A

26

Monika Majchrzak

IV B

23

Przemysław Kaniewski

V A

18

Anna Stobiecka

V B

23

Witold Furmańczyk

VI

28

Aneta Sitek - Rutkowska

VII A

23

Aleksandra Kiedrowska

VII B

23

Mariola Baluch


  • gimnazjum 

klasa

ilość uczniów

wychowawca

II A

23

Justyna Ignatowska

II B

25

 Agnieszka Cichowicz

III A

15

Justyna Smolnik

III B

18

Monika Banaś-Winiarska


Comments