SZKOŁA‎ > ‎

my w liczbach

W roku szkolnym 2018/2019 do naszej szkoły uczęszcza:

     * do szkoły podstawowej - 295
 uczniów
     * do gimnazjum - 46 uczniów
     * do oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich- 18 uczniów
     * do oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich- 16 uczniów


KLASY  I  WYCHOWAWCY

  •  szkoła podstawowa + oddziały przedszkolne 

klasa   

ilość uczniów

wychowawca

oddział przedszkolny (3-4 latki)

18

Urszula Lepla, Joanna Gałka

oddział przedszkolny (5-6 latki)

16

Katarzyna Zielińska

I A

17

Tomasz Kozłowski

I B

17

Iwona Kołodziejczyk
II

20

Elżbieta Fulko
III 20 Elżbieta Urbaniak - Kacała
IV A 21 Monika Banaś-Winiarska
IV B 20 Anita mamos
IV C 16 Justyna Smolnik
V A 24 Monika Majchrzak
V B 23 Przemysław Kaniewski
VI A 19 Anna Stobiecka
VI B 22 Witold Furmańczyk
 VII 32 Aneta Sitek - Rutkowska
 VIII A 23 Aleksandra Kiedrowska
 VIII B 22 Mariola Baluch

  • gimnazjum 

klasa

ilość uczniów

wychowawca

III A

23

Justyna Ignatowska

III B

23

 Agnieszka Cichowicz


Comments