SZKOŁA‎ > ‎

organizacja roku szkolnego

... kalendarz roku szkolnego 2019/2020


  
 Rozpoczęcie zajęć                       - 2 września  2019 r.            

 Zimowa przerwa świąteczna        - 23 grudnia 2019 r.- 31 grudnia 2019 r.      

 Ferie Zimowe                             - 13.01.2020 r. -  26.01.2020 r.       

 Wiosenna przerwa świąteczna     - 09.04.
2020 r.  - 14.04.2020 r.

 Koniec roku szkolnego                      - 26 czerwca 2020 r.     
   
  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW:

  21  kwietnia 2020 r. -  język polski
  22  kwietnia 2020 r. -  matematyka
  23  kwietnia 2020 r. -  język obcy nowożytny
TERMIN INFORMOWANIA O SUGEROWANYCH OCENACH:
PÓŁROCZNYCH - 3.12.2019 R.
ROCZNYCH - 19.05.2020 R.

TERMIN WYSTAWIANIA OCEN:
PÓŁROCZNYCH - 18.12.2019 R.
ROCZNYCH - 08.06.2020 R.


Comments