SZKOŁA‎ > ‎

organizacja roku szkolnego

... kalendarz roku szkolnego 2019/2020


  
 Rozpoczęcie zajęć                       - 2 września  2019 r.            

 Zimowa przerwa świąteczna        -  grudnia 2019 r.- 31 grudnia 2019 r.      

 Ferie Zimowe                             - 2020 r. -  2020 r.       

 Wiosenna przerwa świąteczna     -
2020 r.  - 2020 r.

 Koniec roku szkolnego                      - czerwca 2020 r.     
   
  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW:

    kwietnia 2020 r. -  język polski
    kwietnia 2020 r. -  matematyka
    kwietnia 2020 r. -  język obcy nowożytnyTERMIN WYSTAWIANIA PROPOZYCJI OCEN

2020 r.  

TERMIN WYSTAWIANIA OSTATECZNYCH OCEN

rocznych
Comments