SZKOŁA‎ > ‎

organizacja roku szkolnego

... kalendarz roku szkolnego 2018/2019


  
 Rozpoczęcie zajęć                       - 1 września  2018 r.            

 Zimowa przerwa świąteczna        - 23 grudnia 2018 r.- 31 grudnia 2018 r.      

 Ferie Zimowe                             - 11 lutego 2019 r. - 24 lutego 2019 r.       

 Wiosenna przerwa świąteczna     - 18 kwietnia
 2019 r.  - 23 kwietnia 2019 r.

 Koniec roku szkolnego                      - 21 czerwca 2019 r.     
   
  

EGZAMIN GIMNAZJALNY:

        10 kwietnia 2019 r.  - część humanistyczna
      11 kwietnia 2019 r. - część matematyczno-przyrodnicza
       
12
 kwietnia 2019 r.  - część z języka nowożytnego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW:

    15 kwietnia 2019 r. -  język polski
    16 kwietnia 2019 r. -  matematyka
    17 kwietnia 2019 r. -  język obcy nowożytny

TERMIN WYSTAWIANIA PROPOZYCJI OCEN

4 czerwca 2019 r.  

TERMIN WYSTAWIANIA OSTATECZNYCH OCEN

rocznych
Comments