SZKOŁA‎ > ‎

organizacja roku szkolnego

... kalendarz roku szkolnego 2016/2017


  
 Rozpoczęcie zajęć                    -  1   września  2016 r.            

 Zimowa przerwa świąteczna        - 23  grudnia 2016 r.- 31 grudnia 2016 r.      

 Ferie Zimowe                            -  16 stycznia 2017 r. - 29 stycznia 2017 r.       

 Wiosenna przerwa świąteczna     -  13 kwietnia
 2017 r.  - 18 kwietnia 2017 r.

 Koniec roku szkolnego                         - 23 czerwca 2017 r.     
   
  

EGZAMIN GIMNAZJALNY :

        19 kwietnia 2017 r.  - część humanistyczna
      20 kwietnia 2017 r. - część matematyczno-przyrodnicza
       
21
 kwietnia 2017 r.  - część z językowa


TERMIN WYSTAWIANIA PROPOZYCJI OCEN

półrocznych

rocznych

negatywnych

5 grudnia 2016 r.

15 maja 2017 r.

pozytywnych

19 grudnia 2016 r.

5 czerwca 2017 r.

 

TERMIN WYSTAWIANIA OSTATECZNYCH OCEN

półrocznych

rocznych

2 stycznia 2017 r.

12 czerwca 2017 r.Comments