WAŻNE INSTYTUCJE POMOCOWE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

adres:

ul. Zielona 30,

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(0 43) 823-41-29

otwarte:

pn. – pt. 

7.30-15.30

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY

(przy Urzędzie Gminy w Zduńskiej Woli)

adres:

ul. Zielona 30,

98-220 Zduńska Wola

telefon:  

 (0 43) 823-41-29

otwarte:

ŚRODY: 

9.00- 11.00

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

(przy Urzędzie Gminy w Zduńskiej Woli)

adres:

ul. Zielona 30,

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(0 43) 823-41-29

otwarte:

SĄD REJONOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI

adres:

ul. Żeromskiego 19

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 824-18-00

otwarte:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

CENTRUM OPIEKI SOCJALNEJ

adres:

ul. Getta Żydowskiego 21

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 823-67-79

otwarte:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

adres:

ul. Getta Żydowskiego 4

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 824-99-99

otwarte:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

adres:

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 843-43-11

otwarte:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

adres:

ul. Żeromskiego 3a

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 823-36-34

otwarte:

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

adres:

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 824-51-70

otwarte:

PORADNIA LOGOPEDYCZNA,

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

adres:

ul. Szadkowska 2

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 823-24-92

otwarte:

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY AMI

adres:

ul. Getta Żydowskiego 4

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 656 95 05, 504 204 890

otwarte:

„PAKA” CENTRUM REHABILITACJI I AKTYWIZACJI DZIECKA  

adres:

ul. Szadkowska 6C

98-220 Zduńska Wola

telefon:

693 149 777

otwarte:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

adres:

ul. Osmolińska 6

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(043) 823-33-58

otwarte:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

adres:

ul. Dąbrowskiego 15

98-220 Zduńska Wola

telefon:

(0 43) 824-99-90, 824-99-99

otwarte:

Comments